Z raportu firmy doradczej PwC - „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 r.” wynika, że zarobki członków zarządów wzrosły w 2015 r. o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Odwrotny trend zanotowano w radach nadzorczych, których członkowie otrzymali wynagrodzenie mniejsze o 6%. Obecnie uposażenie członków zarządów jest średnio aż 13-krotnie większe niż osób zasiadających w radach nadzorczych.

W 2015 roku łączne wynagrodzenia krótkookresowe członków zarządów w badanych przez PwC na potrzeby raportu firmach wzrosły średnio o 10% w porównaniu z 2015 r., co stanowi powrót do trendów obserwowanych przed rokiem 2013. Prezesi zarządów otrzymali w 2015 roku średnio 1,66 mln zł, a więc o 11% więcej w stosunku do roku 2014. Poziom wynagrodzeń krótkoterminowych pozostałych członków zarządów również znacząco wzrósł i wyniósł 1,18 mln zł – o 9% więcej niż rok wcześniej. Dynamika zmian wynagrodzeń, niemal identyczna dla prezesów i pozostałych członków zarządów, powoduje, że różnica poziomów płacowych na tych stanowiskach kolejny rok utrzymuje się na poziomie ok. 40%. Największe zróżnicowanie pod tym względem zaobserwowaliśmy w mWIG 40, gdzie prezesi zarobili średnio aż o 80% więcej niż pozostali członkowie zarządu. W przypadku WIG 20 i sWIG 80 proporcja ta wyniosła odpowiednio ok 65% i ok 30%.

Więcej: www.pwc.pl/pl/media/2016/rosna-wynagrodzenia-czlonkow-zarzadow-spolek-gieldowych-w-radach-nadzorczych-maleja.html

Źródło: www.pwc.pl, stan z dnia 23 września 2016 r.