Prawo.pl
Sejmowa komisja ds. Kontroli Państwowej przyjęła 7 lutego br. program działania Państwowej...
Jarosław Zasada
12.02.2013
BHP
Od marca 10 mln polskich emerytów i rencistów dostanie, w ramach corocznej waloryzacji, średnio 71...
Stolarski Mieczysław
12.02.2013
Ubezpieczenia społeczne
Kiedy w firmie REAL w latach 20072009 dał się odczuć niedobór pracowników, zaczęto przyglądać się...
Paweł Berłowski Elwira Radzikowska
12.02.2013
Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 roku wyniosło 3.690,3 zł, co oznacza wzrost w...
11.02.2013
Czy umowę na zastępstwo można poprzedzić umową na okres próbny?
Paulina Zawadzka-Filipczyk
11.02.2013
Ponad 100 naukowców, polityków i związkowców zażądało w poniedziałek w liście otwartym wprowadzenia...
11.02.2013
Jak dowiedział się DGP, żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych dostają od 3 do nawet ponad...
11.02.2013
Równość szans pozostanie jednym z priorytetów wperspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jak...
11.02.2013
Parlament Europejski pracuje nad poprawkami do projektu dyrektywy dotyczącej delegowania...
11.02.2013
Znaki ostrzegawcze umieszcza się w widocznym miejscu na pojemnikach i zbiornikach służących do...
Krzysztof Zamajtys
11.02.2013
BHP
Los dziewięciu górników jest nieznany po wybuchu metanu, do którego doszło w poniedziałek rano w...
Malczyk Jerzy
11.02.2013
BHP
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują dłuższe okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za...
Agnieszka Rosa
11.02.2013
Ponad 611,5 tys. godzin przepracowali nieodpłatnie w 2012 roku poza murami zakładów karnych...
Pasek Anna
10.02.2013
Popieramy większość rozwiązań projektowanej nowelizacji ustawy dotyczącej czasu pracy. Zwracamy...
Krzysztof Sobczak
10.02.2013
Szacunkowa stopa bezrobocia na koniec stycznia wyniosła 14,2 proc. - poinformowało w piątek...
Musiał Marcin
08.02.2013
HR
Coraz popularniejsze w Polsce i na świecie hasło 3L Life Long Learning, czyli koncepcja uczenia się...
08.02.2013
Jak wynika z Europejskiej Statystyki Wypadków przy Pracy, co pięć sekund zdarza się wypadek w...
Edward Kołodziejczyk
08.02.2013
BHP
W istniejącym kontekście gospodarczym coraz częstszym zjawiskiem staje się radykalna zmiana ścieżki...
08.02.2013
W ciągu dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy, która ma ograniczyć delegowanie pracowników do...
Jędrzejewska Katarzyna
07.02.2013
HR
Rada Ministrów na swoim ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 5 lutego 2013 r. przyjęła projekt...
07.02.2013
Ponad 1000 osób z całego kraju spotka się w kwietniu (9-11.04) w Poznaniu na największej w Polsce...
Jacek Górski
07.02.2013
Otwarte fundusze emerytalne wymagają zmian, ale niepowinno się ich likwidować podkreślają...
07.02.2013
Opracowane jednej zbiorczej instrukcji bhp dotyczącej postępowania z wszystkimimateriałami...
Krzysztof Zamajtys
07.02.2013
BHP
W ubiegłym roku przedsiębiorcy zadeklarowali chęć zatrudnienia 244 tys. osób zza wschodniej granicy...
Stolarski Mieczysław
07.02.2013
W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
Piotr Kostrzewa
07.02.2013
Ruch Palikota chce, by za zwolnienia lekarskie pracowników płacił ZUS, a nie - jak obecnie -...
Kwiatkowska Agata
06.02.2013
Uzależnienie liczby dni wolnych na opiekę nad dzieckiem od liczby dzieci w rodzinie przewiduje...
Kwiatkowska Agata
06.02.2013
Myśląc o działaniach szkoleniowych realizowanych przez firmy, warto zastanowić się, jak...
Monika Dawid-Sawicka
06.02.2013
Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2012 roku wyniósł 17 mld751,97 mln zł wobec 16...
Mariański Piotr
06.02.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 49,25...
Torchała Klaudia
06.02.2013