120 pracowników kopalni Piekary z początkiem września rozpoczęło pracę w innych zakładach Kompanii...
Gumułka Anna
03.09.2013
Uczelnie coraz bardziej zacieśniają współpracę zpracodawcami. Mają świadomość tego, że rynek pracy...
03.09.2013
Wprowadzenie składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz zmiany w...
Strojna Balcer Joanna
03.09.2013
Pracodawca/rekruter może pytać kandydata na pracownika o informacje wskazane w art. 22(1) 1 k.p., a...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
03.09.2013
5 września 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013...
03.09.2013
BHP
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości...
02.09.2013
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje oskładkowanie wynagrodzeń członków rad...
02.09.2013
Władze PKP Cargo i przedstawiciele działających w spółce związków zawodowych podpisali w...
02.09.2013
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy będzie stanowiło wynagrodzenie, które...
Weronika Adamczyk
02.09.2013
Czy do wprowadzenia ruchomego czasu pracy wystarczający jest zapis w regulaminie pracy uzgodniony...
Joanna Kaleta
02.09.2013
Ministerstwo Nauki iSzkolnictwa Wyższego chce zacieśnienia współpracy polskich uczelni wyższych...
02.09.2013
Prowadzenie wykładów w prywatnym liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej i gimnazjum przez...
Agnieszka Rosa
02.09.2013
PiS, w związku z udziałem SLD w manifestacji związków zawodowych 14 września, nie weźmie w niej...
Gietka Marcin
01.09.2013
Kierownictwo niemieckiego ministerstwa pracy zobowiązało się wobec rady zakładowej resortu, że po...
01.09.2013
15 osób zginęło, a co najmniej 26 zatruło się wyziewami po wybuchu zbiornika z płynnym amoniakiem w...
PAP
01.09.2013
BHP
Kolejne związki zapowiadają udział we wrześniowych protestach; do akcji dołączyły m.in.: NSZZ...
31.08.2013
Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w lipcu 2013 roku, według metodologii Eurostatu,...
30.08.2013
96 proc. uczestniczących w referendum pracowników Przewozów Regionalnych opowiedziało się za...
Kalińska Agata
30.08.2013
Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt PO rozszerzający katalog prac, które mogą być...
Kwiatkowska Agata
30.08.2013
Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych był jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 27...
Jarosław Zasada
30.08.2013
BHP
Sejmowa podkomisja zajmie się rządowym projektem, który zakłada obniżenie zasiłków chorobowych dla...
30.08.2013
Pionowy system asekuracji przed upadkiem z wysokości (sztywna prowadnica) wymaga corocznego...
Krzysztof Zamajtys
30.08.2013
BHP
Piktogramy ostrzegawcze Strefa EX zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010...
Krzysztof Zamajtys
30.08.2013
BHP
Porozumienie, jakie władze PKP Intercity zawarły z działającymi w spółce związkami zawodowymi...
Kalińska Agata
30.08.2013
Wydawałoby się, że portale społecznościowe, dzięki danym, które można w nich znaleźć, są idealnym...
30.08.2013
Pikiety przed ministerstwami, miasteczko namiotowe przed Sejmem i wielka ogólnopolska manifestacja,...
Kwiatkowska Agata
29.08.2013
Umowy na rekultywację trzech terenów poprzemysłowych w Zabrzu podpisano w czwartek w miejscowym...
Babak Mateusz
29.08.2013
BHP
Jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w...
Kwiatkowska Agata
29.08.2013
MPiPS zamierza wspierać opiekunów osób niepełnosprawnych, które straciły prawo do świadczeń oraz...
Kwiatkowska Agata
29.08.2013
Ubezpieczenia społeczne
Dane dotyczące zwolnień wśród nauczycieli będą znane 30 września br. - informuje MEN i zaznacza, że...
Nowotnik Norbert
29.08.2013