Prawo.pl
Zamieszkanie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej może spowodować ustanie ubezpieczenia...
Katarzyna Warecka
06.12.2012
Czy wartość paczek świątecznych, finansowanych z ZFŚS, należy oskładkować?
Paweł Ziółkowski
06.12.2012
Dziś 6 grudnia, czas więc pomyśleć nie tylko o prezentach, ale również o tych, którzy je przynoszą....
06.12.2012
Trzeci pod względem wielkości bank amerykański, Citigroup, zapowiedział w środę, że zwolni ponad 11...
Zalewski Tomasz
05.12.2012
HR
Pozyskiwanie uzdolnionych kandydatów, którzy staną się lojalnymi pracownikami, a kiedyś obsadzą...
05.12.2012
Czy można przechowywać w aktach osobowych pracownika kopię dowodu osobistego i kopię paszportu?
05.12.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 42,6...
Mariański Piotr
05.12.2012
Na rynku pracy zapanowała stabilizacja w postawie wyczekiwania przedsiębiorców na rozwój sytuacji...
05.12.2012
Pracujesz w korporacji i jesteś w wieku 45+? Uważaj, mogą się ciebie pozbyć.
05.12.2012
Ponad 212 mln zł otrzyma samorząd województwa łódzkiego na 2013 rok z Funduszu Pracy. To o ponad 74...
Walczak Jacek
05.12.2012
HR
Jakie są konsekwencje prawne wyboru niewłaściwej podstawy zatrudnienia? Jak kształtuje się...
05.12.2012
W kontenerach na placach budowy przeznaczonych na miejsca pracy podczas trwania budowy należy...
Krzysztof Zamajtys
05.12.2012
BHP
OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ Solidarność chcą większych uprawnień kosztem małych...
Dąbrowski Radosław
05.12.2012
Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w ciągu roku z rynku zniknęło 51 tys. jednoosobowych...
Dąbrowski Radosław
05.12.2012
HR
W dniu 16 listopada 2012 r. (sygn. akt IV U 2654/12) sąd pracy i ubezpieczeń społecznych w...
05.12.2012
Potrzeba 600 milionów nowych miejsc pracy w najbliższych 15 latach, aby świat utrzymał obecny...
Musiał Marcin
04.12.2012
HR
Większość odpadów medycznych z nielegalnego składowiska we wsi Szczuplinki (Kujawsko-Pomorskie) do...
Rausz Jerzy
04.12.2012
BHP
W przyszłym tygodniu do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafi przygotowany przez resort...
Musiał Marcin
04.12.2012
HR
Producent ciężarówek i autobusów MAN ogranicza w swych niemieckich zakładach produkcję i wprowadza...
Dmitrewski Stanisław
04.12.2012
Zmniejszenie liczby wypadków w górnictwie, ograniczenie wpływu branży na środowisko, ukrócenie...
PAP
04.12.2012
BHP
Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył we wtorek kolejnych dwanaście skarg polskich...
Jędrzejewska Katarzyna
04.12.2012
Ubezpieczenia społeczne
Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie...
04.12.2012
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyspecjalizowaną i wyodrębnioną komórką w zakładzie...
Maciej Ambroziewicz
04.12.2012
BHP
Aż 85 proc. osób szukających pracy nie pisze prawdy w kwestii znajomości języków obcych, a ponad...
04.12.2012
Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie nadawania...
Robert Kuczyński
04.12.2012
BHP
Polak po studiach chce zarabiać 2,2 tys. zł - sześć razy mniej niż jego rówieśnik w Wielkiej...
Pędzich Maciej
04.12.2012
Prawdopodobnie firmy, które nie są zakładami pracy chronionej za wypłacaną pomoc z funduszu...
Agnieszka Rosa
04.12.2012
Komisja Europejska chce zobowiązać państwa UE do zapewnienia miejsc pracy wszystkim osobom poniżej...
04.12.2012
Ergonomia i jej wkład w poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników była tematem konferencji...
Jarosław Zasada
03.12.2012
BHP
Stabilni, lojalni i zmotywowani pracownicy, dobry wizerunek firmy i możliwość uzyskania wsparcia ze...
Pieniążek Osińska Beata
03.12.2012