Rok 2014 r. jest ostatnim rokiem, w którym ZUS będzie ustalał prawo do mieszanych świadczeń...
Agnieszka Rosa
16.01.2014
Wileka Brytania znalazła się w ogniu krytyki podczas środowej debaty w PE o swobodzie przepływu...
15.01.2014
Oceniając zmiany w OFE, Trybunał Konstytucyjny będzie brał pod uwagę różne sprzeczne racje, wśród...
15.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Senat przyjął w piątek poprawkę zwiększającą wynagrodzenia dla archiwistów. Pieniądze...
15.01.2014
Współpraca urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia oraz nowe programy wsparcia dla...
15.01.2014
GUS opublikował notatkę w sprawie określenia skali wybranych zjawisk rynku pracy, obserwowanych w...
15.01.2014
Z danych zebranych przez Komisję Europejską wynika, że zanieczyszczenie powietrza jest częstą...
Jarosław Zasada
15.01.2014
BHP
Od 15 stycznia obowiazuje zakaz reklamowania otwartych funduszy emerytalnych, za złamanie prawa...
15.01.2014
Z danych zebranych przez Komisję Europejską wynika, że zanieczyszczenie powietrza jest częstą...
15.01.2014
Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia...
Maciej Ambroziewicz
15.01.2014
BHP
Związki z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wezwały jej zarząd do rozmów o zawarciu Zakładowego Układu...
15.01.2014
Pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, a także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego...
Agnieszka Rosa
15.01.2014
W środę w PE odbędzie się debata ws. swobody przepływu osób; w czwartek ma być głosowana rezolucja....
14.01.2014
HR
Wakacje ubezpieczeniowe oraz kredyt podatkowy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą...
14.01.2014
Dane portalu Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był lepszy dla szukających pracy niż...
14.01.2014
15 osób musiało opuścić w nocy z poniedziałku na wtorek swoje mieszkania, po pożarze drewnianego...
PAP
14.01.2014
BHP
Jak wynika z danych MPiPS, w latach 2007-2012 liczba pracowników 50+ zwiększyła się o ponad 800...
Edward Kołodziejczyk
14.01.2014
BHP
34-letni górnik zmarł w szpitalu we wtorek nad ranem w wyniku obrażeń odniesionych podczas...
PAP
14.01.2014
BHP
Rząd chce oskładkować twórców. ZUS zyska 2 mld zł, ale 400 tys. osób straci część dochodów.
14.01.2014
Rząd ustalił nowe limity mianowań urzędników służby cywilnej na 2014 r. Na pracę w administracji...
Agnieszka Rosa
14.01.2014
Poniedziałkowe rozmowy związkowców z zarządem Kompanii Węglowej na temat programu restrukturyzacji...
13.01.2014
Komisja Europejska nie zgodzi się na zmiany unijnych zasad wypłacania zasiłków rodzinnych...
13.01.2014
Jak wynika z prognoz opracowanych przez Komisję Europejską wynagrodzenia nominalne w krajach Unii...
13.01.2014
75 proc. pracowników w Polsce deklaruje, że nie zamierza zmieniać pracy w 2014 roku. Optymistycznie...
13.01.2014
Firma LPP została nominowana do Gospodarczych Malin 2013 za psucie wizerunku polskich firm za...
Jarosław Zasada
13.01.2014
BHP
Komisja Europejska opublikuje w poniedziałek poradnik dla krajów UE, wyjaśniający kryteria...
13.01.2014
W sytuacji, gdy dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie zostanie przez sąd ustanowiony opiekun,...
Anna Dudrewicz
13.01.2014
W jakim terminie pracodawca winien rozliczyć podróż służbową pracownika?
Małgorzata Skibińska
13.01.2014
Z dniem 1 stycznia 2014 roku zmianie uległy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Zmianie...
13.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski