Badanie objęło wynagrodzenia prezesów i członków zarządów 140 spółek z indeksów WIG 20, mWIG40 oraz sWIG80, według składu indeksów na 31 grudnia 2012 r. Źródłem danych były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za 2012 r.

Dla porównania podano, że w 2011 r. średnie wynagrodzenia zarządzających wzrosły o 18 proc., podczas gdy przeciętne wynagrodzenie pozostałych pracowników w przedsiębiorstwach wzrosło o 3,4 proc., a w 2011 r. o prawie 5 proc.

Dyrektor w PwC Artur Kaźmierczak zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami, że płace w zarządach spółek zmieniają się - rosną w okresie koniunktury, a spadają w okresie kryzysu, zaś płace pracowników rosną stabilnie nawet w kryzysie.

Zgodnie z raportem listę najlepiej wynagradzanych w 2012 r. menedżerów spółek giełdowych otwiera, podobnie jak w ubiegłym roku, szef Comarchu Janusz Filipiak z pensją w wysokości 12 mln 360 tys. zł brutto. Jego płaca w ub. r. była wyższa o 500 tys. zł niż w 2011 r. Na drugim miejscu jest Markus Tellenbach z TVN, którego wynagrodzenie wyniosło 6 mln 400 tys. zł (o 950 tys. mniej niż rok wcześniej).

Moshe J. Greidinger z Cinema City zarobił 5 mln 120 tys. zł, Luigi Lovaglio (Pekao) - 4 mln 560 tys. zł, Dariusz Orłowski (Wawel) - 4 mln 380 tys., Cezary Stypułkowski (BRE) - 4 mln 300 tys., Dominik Libicki (Cyfrowy Polsat) - 4 mln 280 tys. zł, Piotr Janeczek (Stalprodukt) - 4 mln 40 tys. zł, Jozef Klein (Asseco Slovakia) - 3 mln 970 tys. zł, a Sławomir Sikora (Handlowy) - 3 mln 260 tys. zł.

Kaźmierczak poinformował, że w ubiegłym roku można było zaobserwować stosunkowo niewielki wzrost wynagrodzeń w zarządach firm z GPW, przy zerowym wzroście płac prezesów. "Płace prezesów ustabilizowały się. O jakieś 15 proc. wzrosły wynagrodzenia członków zarządów niebędących prezesami, tym samym ich wynagrodzenia gonią wynagrodzenia prezesów" - powiedział.

Zgodnie z raportem średnie wynagrodzenie 10 najlepiej zarabiających prezesów zarządów spółek notowanych na GPW wyniosło w 2012 r. 5 mln zł wobec średniej w wysokości 6 mln zł w 2011 r. W 2012 r. 74 prezesów otrzymało wynagrodzenie przekraczające milion złotych, zaś dwanaście osób zarobiło co najmniej 3 miliony złotych.

Wynagrodzenie członków zarządów 10 najlepiej płacących spółek giełdowych wyniosło w ub. r. średnio 2,8 mln zł wobec 2,3 mln zł rok wcześniej.

Z danych PwC wynika, że większe spółki oferują większe wynagrodzenia - firmy z WIG 20 płacą swoim zarządzającym ok. 1 mln 870 tys. zł rocznie, czyli prawie 1,4 razy więcej niż spółki z mWIG40 i dwa razy więcej niż spółki z sWIG80. Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe wynagrodzenia oferowała branża mediów (średnio 2 mln 870 tys. zł).

W raporcie wskazano ponadto, że spółki z udziałem Skarbu Państwa oferują niższe pensje swoim zarządzającym niż firmy całkowicie prywatne. Jednocześnie zauważono, że struktura wynagrodzeń w spółkach giełdowych jest mało agresywna, co oznacza, że składnik odnoszący się do wyników jest niewielki.

"Widzimy pewną stabilizację struktury wynagrodzeń. Premie stanowią bardzo podobny procent jak rok temu, ok. 35 proc. Płaca zasadnicza wynosiła średnio 55 proc. i tyle wynosi. Długookresowe programy motywacyjne były stosunkowo mało popularne (w 2011 - PAP) - przyznawały je cztery spółki na 10 - i tak pozostało" - wyjaśnił Kaźmierczak. Zgodnie z danymi PwC np. w USA czy Wielkiej Brytanii premie mogą stanowić 250 proc. całego wynagrodzenia.

"Poziom ujawniania danych na temat wynagrodzeń w polskich spółkach jest bardzo niski. Zaledwie 30 proc. spółek podaje informacje, które pozwalają sensownie wnioskować na temat struktury wynagrodzeń" - zaznaczył dyrektor z PwC.