Krok I: stwierdzenie niedyspozycji psychofizycznej

Stwierdzenie niedyspozycji psychofizycznej, która zagraża bezpieczeństwu wykonywanej pracy, należy do pracownika (nie musi weryfikować tego żaden lekarz). Chodzi tu zarówno o zagrożenia zdrowia lub życia, jak i mienia.

 
Krok II: powstrzymanie się od wykonywania pracy
Stosownie do postanowień art. 210 § 4 k.p., pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
 
(…)
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP – to  praktyczny przewodnik  po procedurach, określających  wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.