OFE w czerwcu otrzymały 536,88 mln zł, a od początku 2013 roku 4 mld 504,88 mln zł.

Transfery do OFE w 2012 roku wyniosły 8 mld 18,51 mln zł.