Prawo.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2012 r., z początkiem 2013 r. miesięczne...
18.12.2012
3M to jeden z najbardziej pożądanych pracodawców 2012 w opinii specjalistów i menadżerów w...
17.12.2012
Klub Parlamentarny PO przedstawił projekt poselski nowelizujący Kodeks pracy w zakresie czasu...
17.12.2012
W trakcie 30. posiedzenia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych oraz...
17.12.2012
Państwowa Inspekcja Pracy i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarły...
Jarosław Zasada
17.12.2012
BHP
Jedna kontrola pracodawcy zamiast dwóch. To, jak przedsiębiorcy i instytucje przestrzegają zapisów...
Krzysztof Sobczak
17.12.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi kolejnąakcję przypominającą ubezpieczonym o obowiązku...
Agnieszka Rosa
17.12.2012
Sejm na posiedzeniu w dniu 13 grudnia br. przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z...
Jarosław Zasada
16.12.2012
BHP
W stanowisku przyjętym na posiedzeniu dnia 10 grudnia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy...
Jarosław Zasada
15.12.2012
BHP
Od czasu przystąpienia Polski do UE, w kraju odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia aż o 10...
14.12.2012
Według badania przeprowadzonego przez Workforce Institute na 10.123 pracownikach, większość z nich...
14.12.2012
Osoby o samolubnym i agresywnym usposobieniu łatwiej awansują i są znacznie częściej postrzegani...
14.12.2012
Od stycznia zmieni się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia...
14.12.2012
Niepewność i nieprzewidywalność to słowa najczęściej używane przez ekonomistów w ostatnich latach...
14.12.2012
Wprowadzenie elastycznego czasu pracy i możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy z...
13.12.2012
Kolejny rok wzrasta liczba przypadków nadużywania umów cywilno-prawnych, czyli zawierania ich w...
13.12.2012
12 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej...
Ewa Drzewiecka
13.12.2012
Wtrakcie 30. posiedzenia Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych...
13.12.2012
Tylko 2 proc. największych globalnych firm potwierdza, że ich organizacje umiejętnie stosują w...
13.12.2012
Zgodnie z Kodeksem pracy wykaz rodzajów prac, przy których istnieje ryzyko wystąpienia szczególnego...
Krzysztof Zamajtys
13.12.2012
BHP
W dniu 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o...
13.12.2012
Czy przepisy formułującą zakaz odbywania prywatnych rozmów telefonicznych w czasie pracy?
13.12.2012
Raport ManpowerGroup wskazuje na utrzymujący się negatywny trend dotyczący perspektyw zatrudnienia....
13.12.2012
Pomoc byłym członkom Solidarności, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, przywrócenie im praw...
12.12.2012
Pogorszenia sytuacji finansowej w 2013 r. spodziewa się 35 proc. firm, zaś 18 proc. prognozuje...
Chinowski Nikodem
12.12.2012
HR
W Wigilię świąt Bożego Narodzenia większość sklepów dużych sieci handlowych będzie pracować do...
Błoński Marek
12.12.2012
Resort pracy chce zmienić przepis, który obecnie jest zachętą dla kobiet do zakładania krótko przed...
12.12.2012
Świadczenia z ustawy wypadkowej nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez pracownika roszczeń z...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
12.12.2012
BHP
W zdecydowanej większości przedsiębiorstw (98 proc.) komputery i laptopy są chronione...
12.12.2012
Podczas konferencji Chemikalia w miejscu pracy: REACH i OSH w praktyce, zorganizowanej przez...
Edward Kołodziejczyk
12.12.2012
BHP