Jak pisze Komisja Europejska w opublikowanym w środę dokumencie, kryzys szczególnie uderzył w młodych ludzi. "Obecnie w Europie prawie 6 milionów ludzi poniżej 25. roku życia jest bezrobotnych, a 7,5 miliona nie ma pracy oraz nie uczy się i nie szkoli" - czytamy. W swojej strategii KE naciska na praktyczne wdrożenie przez kraje UE uzgodnionej w lutym gwarancji zajęcia dla młodych.

Chodzi o to, aby każdy kraj Unii wdrożył system gwarantujący osobom poniżej 25. roku życia ofertę pracy, możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły. Programy gwarancji dla młodych mają być wspierane finansowo z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także z kwoty 6 mld euro na realizację nowej inicjatywy związanej ze zwalczaniem bezrobocia wśród młodzieży, przewidzianych w nowym budżecie UE na lata 2014-2020.
Gwarancję zajęcia dla młodych mają już w swoich systemach Austria i Finlandia.
Zaproponowana w środę przez KE strategia zakłada, że kraje członkowskie z regionami, w których bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 proc., będą zobowiązane dostarczyć Komisji plan wdrożenia gwarancji zajęcia dla młodzieży do października tego roku. Będzie on musiał zawierać między innymi finansowanie gwarancji oraz zadania dla poszczególnych instytucji publicznych. Pozostałe kraje muszą dostarczyć takie plany do wiosny przyszłego roku.
Jak podkreślił podczas codziennej konferencji w Brukseli rzecznik KE Olivier Bailly, dotąd gwarancja zajęcia dla młodych była rekomendacją dla krajów UE, a teraz będzie "zobowiązaniem". Strategię KE muszą jednak zaakceptować jeszcze rządy i Parlament Europejski.
Ponadto KE w swojej strategii wzywa kraje członkowskie i PE, by zagwarantowały, że co najmniej 25 proc. środków polityki spójności (czyli minimum 80 mld euro) z przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020 będzie przeznaczone na Europejski Fundusz Społeczny. To z tego funduszu finansowane jest wspieranie bezrobotnych. "Kraje członkowskie ze szczególnie wysokim bezrobociem wśród młodzieży powinny przeznaczyć stały udział (środków) na priorytety związane ze zwalczaniem bezrobocia młodych" - podkreśla KE.
W załączniku do opublikowanej w środę strategii na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży KE przytoczyła zalecenia dla poszczególnych krajów UE. Polska, według KE, powinna zwiększyć dostępność staży i ulepszyć współpracę między szkołami a pracodawcami w celu poprawienia jakości nauczania.
Z Brukseli Julita Żylińska