Osiem osób zginęło, a siedem zostało rannych w pożarze, do którego doszło w środę w fabryce...
PAP
08.01.2014
BHP
Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych...
08.01.2014
Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie 2013 roku, według metodologii Eurostatu...
08.01.2014
Przerwanie stażu, na który bezrobotny został skierowany przez urząd pracy, w związku z...
Anna Dudrewicz
08.01.2014
Pracownicy, którzy chcą, żeby ich roczne dochody rozliczył pracodawca powinni przed 10 stycznia...
Jolanta Mazur
08.01.2014
Okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych będą uznawane...
08.01.2014
270 nowych funkcjonariuszy zamierza przyjąć do służby w 2014 roku mazowiecka policja. Pierwsze...
Pecka Ilona
08.01.2014
HR
Operator wózka jezdniowego powinien używać kamizelki ostrzegawczej lub ubrania ostrzegawczego (np....
Kazimierz Kościukiewicz
08.01.2014
BHP
Pojęcie rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej obejmuje także osoby niezatrudnione i...
Anna Dudrewicz
08.01.2014
Dnia 22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju...
Jarosław Zasada
08.01.2014
BHP
Komisja Europejska analizuje odpowiedź polskiego rządu ws. stosowania umów o pracę na czas...
07.01.2014
Nawet 300 osób może w przyszłym roku odejść z PKP Intercity. Przewoźnik zapewnia, że ostateczne...
Kalińska Agata
07.01.2014
HR
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które...
Weronika Adamczyk
07.01.2014
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) zadeklarował możliwość korekt w projekcie programu restrukturyzacji...
Błoński Marek
07.01.2014
Jest wiele powodów, które uzasadniają przyczyny niemożności znalezienia pracy przez młode osoby. Te...
07.01.2014
Jednym z antidotum na spowolnienie gospodarcze i walkę z bezrobociem, szczególnie wśród osób...
07.01.2014
Szef MSZ Radosław Sikorski krytycznie wypowiedział się na Twitterze o planach pozbawienia zasiłków...
Świdlicki Andrzej
07.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
W chińskich kopalniach, uważanych za najniebezpieczniejsze na świecie, zginęło w 2013 r. 1049...
PAP
07.01.2014
BHP
Nie można wstecznie odebrać uprawnień do świadczeń już wypłaconych w sytuacji, gdy upłynął już...
Anna Dudrewicz
07.01.2014
Z sondy DGP wynika, że szefowie jednostek administracji centralnej nie są zainteresowani...
07.01.2014
Cudzoziemcy, którzy chcą osiedlić się w Polsce, tu studiować i pracować, od maja będą mieli...
07.01.2014
Absolwenci kierunków technicznych zarabiają więcej i wciąż jest na nich zapotrzebowanie, za to...
07.01.2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa wersja programu Płatnik w rozliczeniach z ZUS. Dostosowuje...
Agnieszka Rosa
07.01.2014
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 88 tysięcy kontroli. Szczególna uwaga...
06.01.2014
Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Została na niego nałożona kara nagany przez co nie...
Małgorzata Skibińska
06.01.2014
W tym roku pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę będą mogli skorzystać z prawa do odebrania dnia...
06.01.2014
W niedzielnym wywiadzie dla BBC brytyjski premier David Cameron opowiedział się za pozbawieniem...
Świdlicki Andrzej
05.01.2014
Ubezpieczenia społeczne
Blisko 4,2 mln zł z UE wesprze nauczycieli z woj. podlaskiego, którzy w 2013 roku stracili pracę....
Próchnicka Izabela
05.01.2014
Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy wyzysku - najczęściej nazywane najmem taniej siły...
Edward Kołodziejczyk
05.01.2014
BHP
5 stycznia upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz...
05.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski