Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. wprowadza zmiany w zakresie:

1) poszerzenia kręgu pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru o członków zarządów dzielnic miasta stołecznego Warszawy,
2) uściślenia terminu naboru na stanowisko sekretarza jednostek samorządu terytorialnego,
3) wyłączenia obejmowania tego stanowiska w drodze powierzenia pełnienia obowiązków,
4) objęcia wymaganiem niekaralności oraz posiadania średniego wykształcenia i nieposzlakowanej opinii również grupy doradców i asystentów,
5) wprowadzenia obowiązku oraz terminu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymagania niekaralności.
Ustawa wejdzie w życie 1 września 2013 r.