Prawo.pl
Szacuje się, że już kilka tysięcy starszych osób oddało swoje mieszkania za obietnicę wypłacania co...
Podsiedzik Tomasz
05.03.2013
Przed końcem roku KE ma zaproponować nowe przepisy UE wymagające, by w sprawie wynagrodzeń dla...
Żylińska Julita
04.03.2013
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w decyzji z 28 lutego br. uznał, że zapewnienie w miejscu pracy...
Katarzyna Warecka
04.03.2013
Prawie 244 tys. pracowników ze Wschodu głównie Ukraińców przyjechało w 2012 r. legalnie pracować w...
04.03.2013
Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, aby prawidłowo ustalić wynagrodzenia...
Małgorzata Skibińska
04.03.2013
Zdecydowana większość Szwajcarów opowiedziała się w referendum za ograniczeniem wygórowanych...
Lepiarz Jacek
03.03.2013
Jak rozkładały się wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w 2012 r.? Jakie świadczenia pozapłacowe...
02.03.2013
Trzecią edycję konkursu Karbidka dla dziennikarzy zajmujących się tematyką bezpieczeństwa pracy w...
PAP
01.03.2013
BHP
Bezrobocie w styczniu 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,6 proc. wobec...
01.03.2013
Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła...
01.03.2013
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości...
01.03.2013
W Polsce w lutym 2013 r. upadło 76 firm zatrudniających ok. 4,5 tys. osób - podała spółka Euler...
01.03.2013
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński...
Jarosław Zasada
01.03.2013
BHP
Główny inspektor pracyzawarła porozumienia z prezesamiUrzędu Dozoru Technicznegoi Wyższego Urzędu...
Jarosław Zasada
28.02.2013
BHP
Kraje UE powinny możliwie szybko wdrożyć programy, które zagwarantują młodym ludziom do 25. roku...
Strzępka Krzysztof
28.02.2013
Związki zawodowe działające w Polskich Liniach Lotniczych LOT parafowały porozumienie, zgodnie z...
Oksiuta Aneta
28.02.2013
Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE wynosi 16,2 proc. Oznacza to, że aby ich...
28.02.2013
Rządowy projekt ustawy deregulacyjnej to bubel prawny - ocenił wiceszef komisji ds. projektów...
28.02.2013
Złożenie do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z uchybieniem 14 dniowego terminu nie...
Agnieszka Rosa
28.02.2013
Osiem ofert wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w przetargu na wybór agencji...
Huk Wojciech
27.02.2013
W 2009 roku Tesco przeprowadziło program pilotażowy mający na celu zaktywizowanie zawodowe osób...
Paweł Berłowski Joanna Turłukowska
27.02.2013
Jeżeli pracownik będzie przebywał w delegacji krajowej w dniach od 21 do 22 lutego 2013 r., a...
Paweł Ziółkowski
27.02.2013
W środę Komisja Trójstronna zajmie się projektem ustawy o ochronie miejsc pracy w okresie...
Tumidalska Marta
27.02.2013
HR
Zgodnie z założeniami strategii Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w latach...
Edward Kołodziejczyk
27.02.2013
BHP
Pracownik może zostać zobowiązany do zwrotu świadczenia ze stosunku pracy, gdy uzyskał...
27.02.2013
Z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2012 r. przyszli emeryci zapłacili...
27.02.2013
Ubezpieczenia społeczne
Asystentka dyrektora często zostawała po swoich normalnych godzinach pracy, aby wykonać wszystkie...
27.02.2013
Sprawowanie funkcji prezesa już dawno przestało być synonimem ciepłej posadki, a jak pokazują...
27.02.2013
Zdegradowanie przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomira Siwego odbyło się niezgodnie...
Kownacka Katarzyna
26.02.2013