Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2012 wyniósł 104,68%.

Tak ogłosił Minister Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r. (M.P. poz. 425).

Na kontach emerytalnych ubezpieczonych ewidencjonowane są kwoty składek wpłacanych do ZUS, z wyjątkiem składek przekazanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Składki zapisane na kontach emerytalnych podlegają corocznej waloryzacji (od dnia 1 czerwca).

Waloryzacji podlega kwota składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu wcześniej przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji.

W wyniku waloryzacji stan konta nie może się obniżyć.

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 10 maja 2013 r. wskaźnik waloryzacji składek za rok 2012 wynosi 104,68%. Przy pomocy tego wskaźnika zostaną zwaloryzowane składki emerytalne zaewidencjonowane na kontach ubezpieczonych na dzień 31 stycznia 2012 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 23 maja 2013 r.

Data publikacji: 23 maja 2013 r.