Jak poinformowała PAP Monika Zając z WUP w Rzeszowie, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się m.in.: instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz firmy. „Pieniądze mogą być przeznaczone na kursy i szkolenia umożliwiające nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie mogą uzyskać także projekty dotyczące poradnictwa zawodowego” - dodała.

Projekty muszą dotyczyć osób w wieku od 15 do 30 lata; bezrobotnych lub zatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Jeśli chodzi o osoby zatrudnione, to do wsparcia kwalifikują się jedynie te, które mają odpowiednio niskie dochody. Dodatkowo osoby takie nie mogą stanowić więcej niż 25 proc. uczestników danego projektu” - zaznaczyła Zając.

Projekty w ramach konkursu można składać do 10 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej oraz zasad przygotowania i realizacji projektów będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 21 maja br. w siedzibie WUP w Rzeszowie.

Podkarpacie w ramach POKL otrzymało 2,2 mld zł. Do tej pory rozdysponowano 1,8 mld zł. W projektach finansowanych z tego programu uczestniczyło prawie 220 tys. osób. Niemal 11 tys. osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z pieniędzy z tego programu powstało m.in. siedem klubów integracji społecznej i dziewięć klubów środowiskowych dla młodzieży.