"W wieku aktywności zawodowej mamy w Polsce blisko 2 mln osób niepełnosprawnych, z czego tylko nieco ponad 500 tys. jest w różnej formie aktywna zawodowo; blisko trzy czwarte aktywne nie jest i naszą wspólną troską jest to, aby ten stan zmienić" – powiedział w Chorzowie(Śląskie) dziennikarzom prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba.

Według niego nowy program zwiększy szanse osób niepełnosprawnych na zatrudnianie ich w administracji publicznej, ponadto ma skłonić tę administrację "do zatrudniania osób niepełnosprawnych, aby w końcu zaczęła świecić dobrym przykładem". Skiba dodał, że w PFRON pracuje ok. 12 proc. osób niepełnosprawnych, czyli dwa razy więcej niż to wynika z przepisów (polskich pracodawców obowiązuje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. ogółu zatrudnionych).

"Najważniejsze jest przełamanie pewnych barier i stereotypów czy uprzedzeń przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, bo mamy w Polsce (...) instytucje, które je zatrudniają i te, które nie zatrudniają. Są na przykład sądy rejonowe, w których wskaźnik zatrudnienia wynosi 15 proc. i sądy rejonowe (…), w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi zero czy blisko zero" - powiedział Skiba. Zdaniem prezesa PFRON takie dane wskazują, że "nie charakter pracy jest barierą w zatrudnianiu, a podejście kadry kierowniczej urzędów".

Jak poinformowała dziennikarzy dr Anna Żebrak z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w znalezieniu zatrudnienia oraz przygotowanie ich do odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu rehabilitacyjnego w jednostkach administracji publicznej i w organach im podległych. Do dyspozycji uczestników programu będą m.in. doradcy zawodowi. Projektem zostanie objętych ok. 200 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (z całego kraju). Wśród nich znajdą się absolwenci szkół wyższych.

"Chcemy uniknąć sytuacji, w której niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższej przepadają na rynku pracy ze względu na nieumiejętność poruszania się po rynku pracy czy to otwartym, czy chronionym. W związku z czym kierujemy to wsparcie m.in. do - wkrótce już absolwentów, bądź aktualnie studentów ostatnich lat, ostatnich semestrów" – powiedziała Żebrak.

Dodała, że nie ma pewności czy uczestnicy programu znajdą zatrudnienie w miejscu stażu, ale z pewnością poprawi to ich sytuację na rynku pracy, wzmocni ich zawodowe kompetencje.

Rekrutacja trwa. Informacji można szukać m.in. na stronie internetowej fundacji – www.firr.org.pl. Nabór zakończy z chwilą zamknięcia listy chętnych. Pierwsze staże rozpoczną się prawdopodobnie tego lata.

Z terenu woj. śląskiego udział w programie weźmie m.in. 30 osobowa grupa, wśród nich ok. 20 osób, które ukończą wkrótce studia.

Koszt projektu to ok. 5 mln zł. "Z czego znaczna kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia dla stażystów" – powiedziała Żebrak. Miesięczne wynagrodzenie tzw. stażowe wyniesie 1450 zł brutto.

Projekt "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy" współfinansowany jest ze środków unijnych. Jego liderem jest PFRON, a Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - partnerem odpowiadającym za część organizacyjną.

Poniedziałkowa konferencja została zorganizowana w Chorzowskim Centrum Kultury z okazji organizowanego co roku Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych. Podczas trzeciej edycji tego wydarzenia osoby niepełnosprawne mogły porozmawiać z pracodawcami o zatrudnieniu. 21 zakładów pracy przedstawiło ok. 120 ofert zatrudnienia.