100 tys. zł kary ma zapłacić spółka ZAP Sznajder Batterien za niezgodne z prawem składowanie...
PAP
18.03.2014
BHP
Przedstawiciele Solidarności zwracają uwagę na dysproporcje płac pracowników sądów na tych samych...
18.03.2014
Pracownik, który umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę w powierzonym mieniu z obowiązkiem zwrotu...
Agnieszka Rosa
18.03.2014
Polska Izba Handlu ostrzega, że szczególnie źle jest we Francji. Polscy pracownicy często są...
18.03.2014
W ciągu tygodnia organizacje zrzeszające pracodawców przedstawią swoje stanowisko w sprawie...
18.03.2014
Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni niezależnie od tego, jak pracodawca...
Maciej Ambroziewicz
18.03.2014
BHP
Zastąpienie Komisji Trójstronnej nową instytucją, wzmocnienie dialogu związki-pracodawcy i...
18.03.2014
Konfederacja Pracodawców Lewiatan złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący...
17.03.2014
Pracodawcy chcą zmian w opłacaniu składek przez kopalnie, tak aby pracujący pod ziemią nie...
Marta Schodzińska
17.03.2014
Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy likwidowanej spółki produkcji mebli FS Favorit Furniture w Szczytnie składają do sądu...
17.03.2014
Największą grupę legalnie pracujących cudzoziemców stanowią ci zza wschodniej granicy. Teraz mogą...
17.03.2014
Resorty finansów oraz pracy będą informować w internecie oraz radiu o zmianach w systemie...
17.03.2014
GUS podsumował dane o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej w 2013 r.
Weronika Adamczyk
17.03.2014
BHP
Prokuratura sprawdzi, czy przy udzielaniu pracowniczych pożyczek w Południowym Zakładzie spółki PKP...
17.03.2014
Obarczone ryzykiem, pogarszające sytuację pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nie...
17.03.2014
Czy pracodawca może upoważnić kierownika działu kadr do przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem...
Małgorzata Skibińska
17.03.2014
W nocy z 29 na 30 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Pracownicy nocnej zmiany będą...
Weronika Adamczyk
17.03.2014
Czy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim może podjąć pracę na pół etatu w innej firmie?
Katarzyna Pietruszyńska
17.03.2014
Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby...
Inny
17.03.2014
BHP
W obwieszczeniu z dnia 17 października 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 318) Minister Zdrowia ogłosił...
Jarosław Zasada
17.03.2014
BHP
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciąga coraz więcej firm outsourcingowych. Pracę wnich,...
17.03.2014
Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby...
16.03.2014
Jak funkcjonuje po reformie system zabezpieczenia emerytalnego, co zrobić, by nasza składka...
16.03.2014
Ubezpieczenia społeczne
Resort pracy przygotowuje rozwiązania prawne związane z rozwiązywaniem sporów zbiorowych i...
Weronika Adamczyk
16.03.2014
Wałbrzych zatrudni, głównie do prac porządkowych w mieście, ponad 100 bezrobotnych. Pracę dostaną...
16.03.2014
HR
12 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Drzemki w Pracy.
16.03.2014
Średnia pensja krajowa w Polsce wynosi miesięcznie 3 805 złotych brutto. Tymczasem urzędnicy...
15.03.2014
Dobrze działający system ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapewnienie m.in. możliwości...
Łukasz Wawszczak
15.03.2014
BHP
Mieszkańcy woj. śląskiego zwolnieni z pracy lub zagrożeni jej utratą, chcący założyć własny biznes,...
15.03.2014
Polska wieś bije niechlubne rekordy. Ukryte bezrobocie i największa od siedmiu lat liczba...
Weronika Adamczyk
15.03.2014
HR