Prawo.pl
Sejm przedłużył w piątek obowiązywanie składki zdrowotnej rolników na 2014 r. Będzie ona płacona na...
22.11.2013
Sejm uchwalił w piątek senacką nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która dotyczy osób...
Dyjak Grzegorz
22.11.2013
Przepisy nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów oświetlenia w pomieszczeniach...
Edward Kołodziejczyk
22.11.2013
BHP
Branżę budowlaną cechują nadal szczególnie wysokie wskaźniki wypadkowości. Z tego względu Państwowa...
Edward Kołodziejczyk
22.11.2013
BHP
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 21 listopada br. w siedzibie Sejmu przyjęła...
Jarosław Zasada
22.11.2013
BHP
Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą nie jest wysłaniem go w podróż służbową, a pracodawca...
Jędrzejewska Katarzyna
22.11.2013
Po 9 miesiącach drążenia tematu Komisja Europejska ogłosiła, że nie ma uwag do uchwalonej rok temu...
Podsiedzik Tomasz
22.11.2013
Idea zarządzania różnorodnością nie jest jeszcze powszechnie znana polskim pracodawcom, niemniej...
22.11.2013
NSZZ Solidarność popiera propozycję krakowskich radnych, by sklepy w mieście były otwarte w...
Grzyb Rafał
21.11.2013
Około 380 osób bierze udział w 2 edycji warsztatów rekrutacyjnych WorkGate, które mają ułatwić...
Ekspert księgowo-kadrowy Koprowski Jan
21.11.2013
51 proc. Polaków źle ocenia działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 37 proc. ma złe zdanie o...
21.11.2013
Od 21 listopada br. obowiązuje nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc...
Weronika Adamczyk
21.11.2013
Dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowiepracodawca powinien zapewnić taką samą liczbę i...
Kazimierz Kościukiewicz
21.11.2013
BHP
Czy kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należy ewidencjonować wszystkie godziny...
Joanna Kaleta
21.11.2013
Według organizacji Gender Equality Project w firmie 30 proc. stanowisk kierowniczych powinna być...
21.11.2013
Przedsiębiorca może liczyć na wsparcie w razie kłopotów z regulowaniem należności z tytułu składek....
Agnieszka Rosa
21.11.2013
Wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi...
Jarosław Zasada
21.11.2013
BHP
Około 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj. śląskiego otrzymało szansę na udział m.in. w...
Piotrowiak Katarzyna
20.11.2013
Z rejonu kopalni Sośnica w Gliwicach, gdzie we wtorek wieczorem zapalił się metan, w środę - ze...
Błoński Marek
20.11.2013
BHP
Firma Capgemini, wyspecjalizowana w usługach informatycznych, outsourcingowych i konsultingowych...
Ekspert księgowo-kadrowy Grzyb Rafał
20.11.2013
HR
Blisko połowa absolwentów szkół wyższych (47 proc.), którzy ukończyli studia w ostatnich pięciu...
Świdlicki Andrzej
20.11.2013
HR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 281...
Mariański Piotr
20.11.2013
W licznych zakładach pracy wykorzystywane są maszyny wyprodukowane przed wieloma laty. Z pewnością...
Łukasz Wawszczak
20.11.2013
BHP
Tzw. exit interview, czyli końcowa rozmowa ze zwalnianympracownikiem, jest trudna, ale bardzo...
20.11.2013
Do 20 listopada należy uregulować składki na PFRON oraz zaliczki na podatek dochodowy.
Marta Schodzińska
20.11.2013
Dwaj górnicy z kopalni Sośnica w Gliwicach trafili do szpitala z poparzeniami rąk i twarzy po tym,...
Błoński Marek
20.11.2013
BHP
Przybywa ofert pracy dla menedżerów, a to sygnał, że gospodarka wychodzi z kryzysu czytamy w...
Stolarski Mieczysław
20.11.2013
HR
W obwieszczeniu z dnia 31 lipca 2013 r. (Dz. U. poz. 1340) Marszałek Sejmu RP ogłosiła jednolity...
Jarosław Zasada
20.11.2013
BHP
Szef Niemieckiego Związku Pracodawców (BDA) Ingo Kramer ostro skrytykował we wtorek plany...
Lepiarz Jacek
19.11.2013
Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski o wtorkowych danych GUS, zgodnie z którymi przeciętne...
19.11.2013