"Deklaruję, że uczynimy wszystko, żeby zejść poniżej 13 proc. Od trzech miesięcy odwróciła się tendencja - w porównaniu do roku ubiegłego – i bezrobocie spada, perspektywa jest więc dobra. Nowa jakość w urzędach pracy jest potrzebna, jak zostanie ta nowelizacja skutecznie zrealizowana to przełoży się na rynek pracy, w tym i przyszłym roku i na wiele lat. Na to ogromnie liczę" - podkreślił Kosiniak-Kamysz w Przeworsku (Podkarpackie).

Kosiniak-Kamysz chciałby, by "to poniżej 13 procent było bliżej 12 procent".

Minister zaznaczył, że zaakceptowana bez poprawek przez senatorów nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy spowoduje najpoważniejszą zmianę w urzędach pracy w historii ich funkcjonowania.

"Urząd pracy ma być miejscem otwartym na osoby poszukujące pracy i pracodawców - to ma być miejsce spotkania tych osób. Do tego dochodzi cały pakiet obniżania kosztów pracy poprzez bony stażowe, bony zatrudnieniowe. Wspieranie młodych ludzi na rynki pracy, nowe oferty dla rodziców powracających po przerwie z urodzeniem i wychowaniem dzieci, profilowanie tych osób" - powiedział minister.

W jego opinii, zmiany w urzędach pracy, zapisane w nowelizacji, to tylko część działań, które mogą zmniejszyć stopę bezrobocia. Równie ważną kwestią jest gospodarka, która – jak zauważył – musi się rozwijać i trzeba ją pobudzać poprzez inwestycje.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma usprawnić działanie urzędów pracy. Pozwala ona na profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty, organizowanie specjalnych programów dla młodych bezrobotnych. Daje też pracodawcom szansę na obniżenie kosztów pracy - przewiduje dofinansowanie za zatrudnianie osób młodych i w wieku 50+. Po czwartkowej decyzji Senatu teraz nowelizacja trafi do prezydenta.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła w kraju 13,6 proc. przy 13,9 proc. w lutym.

Kosiniak-Kamysz był w Przeworsku w ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Minister jest liderem podkarpackiej listy PSL w wyborach do PE. W tym mieście spotkał się m.in. z młodzieżą szkolną, wziął też udział w forum przedsiębiorczości.