Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r. wojewodowie wydali obywatelom Ukrainy rekordowe 20,4 tys. pozwoleń na pracę, czyli siedmiokrotnie więcej niż drugiej pod tym względem nacji - Chińczykom (3 tys.).

Przez pięć lat liczba Ukraińców ze zgodą na pracę w Polsce wzrosła czterokrotnie. Obecnie już ponad połowa (52 proc.) pozwoleń wydawanych obcokrajowcom trafia właśnie do przedstawicieli tego kraju. Pięć lat temu było to zaledwie 30 proc.

Ukraińcy legalnie przebywający w naszym kraju zatrudniani są głównie w gospodarstwach domowych (do opieki nad dziećmi) oraz w budownictwie. Najwięcej z nich znalazło pracę na Mazowszu.

 

Nadal duże jest też grono Ukraińców zatrudnionych w Polsce na czarno. Prawdopodobnie to ciągle dominująca grupa. Według szacunków fundacji Proksenos w Polsce może przebywać - legalnie i nielegalnie - od 180 do 300 tys. obywateli Ukrainy.