Jeśli ubezpieczonemu brakuje stażu wymaganego do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w...
Agnieszka Rosa
07.08.2014
Często nie uświadamiamy sobie, że w gruncie rzeczy źródłem podejmowania dobrych decyzji jest...
Monika Leśnikowska - Marciniak
07.08.2014
HR
Liczba osób, które złożyły w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE,...
06.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Rozmowa kwalifikacyjna to wciąż najczęściej stosowana metoda sprawdzenia kandydata. Jednak coraz...
06.08.2014
HR
Przyszłe emerytury osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenie i o dzieło mogą być niższe niż...
Marta Schodzińska
06.08.2014
Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do przekazywania pracownikowi pisemnej informacji o kwocie...
Maciej Ambroziewicz
06.08.2014
BHP
Choć Polacy są w światowej czołówce pod względem liczby przepracowanych godzin, to spora część z...
06.08.2014
W komisji trójstronnej rozpoczęły się konsultacje nad projektem zmian w kodeksie pracy. Dotyczą one...
Agnieszka Rosa
06.08.2014
Pracownicy kończy się urlop macierzyński. Pracodawca rozwiązuje z nią umowę o pracę na czas...
Agata Kamińska
06.08.2014
Uniwersytet Oksfordzki zbadał możliwości robotów: w ciągu 10 do 20 lat nowe generacje robotów mogą...
05.08.2014
Liczba osób, które złożyły w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE,...
05.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Jak informuje NSZZ Solidarność, w 2013 r. inspektorzy PIP ujawnili w toku kontroli łącznie 88,6...
Inny
05.08.2014
BHP
Do uzyskania renty socjalnej nie będzie wymagane przebywanie na terytorium RP, a jedynie posiadanie...
05.08.2014
O tym czy podjąć inicjatywę ustawodawczą mającą na celu rozszerzenie grona uprawionych do...
05.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Inspektorzy PIPujawnili w toku kontroliłącznie88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika,...
Marta Schodzińska
05.08.2014
5 sierpnia upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP...
05.08.2014
Co czternasty Polak nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są to najczęściej osoby młode, pracujące...
05.08.2014
Pracodawcy skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej...
Marta Schodzińska
05.08.2014
Poszerzenie grupy niepełnosprawnych, za zatrudnienie których przysługuje dofinansowanie, oraz...
05.08.2014
Praca tymczasowa nie tylko budzi liczne kontrowersje, lecz także daje wielu ludziom szanse na...
Milena Daria Majewska
05.08.2014
Wypłata emerytur w Polsce w żadnym wypadku nie jest zagrożona - uspokajał w rzecznik ZUS Jacek...
04.08.2014
Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych staje się coraz bardziej popularne. I choć...
Agnieszka Rosa
04.08.2014
BHP
Ponad 80 procent absolwentów szkół wyższych dostaje stały etat. Umowy śmieciowe praktycznie ich nie...
04.08.2014
Morze, słońce, plaża i... telefon od szefa. Powrót do pracy w trakcie urlopu to najczarniejszy...
Marzena Jurczewska
04.08.2014
Do tej pory 34.767 rodzin złożyło wnioski o 177.082 kart. Karty Dużej Rodziny wydawane są przez...
04.08.2014
Uprawnienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania z wypłacanych zasiłków...
Weronika Adamczyk
04.08.2014
Likwidacja egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej - takie zmiany w...
04.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Metalowe beczki z łatwopalną lub skrajnie łatwopalną zawartością płynną powinny być uziemiane...
Roman Majer
04.08.2014
BHP
Choć realna wartość wynagrodzeń w Polsce wzrosła w ciągu ostatniej dekady o ponad jedną trzecią,...
04.08.2014
Pracownik jest zatrudniony w jednostce budżetowej. Jest to jednostka prowadząca obsługę finansową...
Michał Culepa
04.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski