O zapobieganiu awariom w zakładach chemicznych

W dniach 10-11 stycznia br. w Kędzierzynie-Koźlu miało miejsce ogólnopolskie spotkanie służb zaangażowanych w kontrolę bezpieczeństwa w zakładach branży chemicznej. Gospodarzem była Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci zakładów chemicznych i przedstawiciele instytucji kontrolnych: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska.

Omawiano zakres wspólnych działań kontrolno-prewencyjnych w zakładach branży chemicznej w roku bieżącym. Będą nimi objęte wybrane przedsiębiorstwa branży chemicznej zaliczane do grupy Zakładów Dużego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej.

W ramach dotychczasowej współpracy pomiędzy organami kontroli a przedsiębiorstwami rozpoczęto pracę nad listami do kontroli bezpieczeństwa w zakładach chemicznych. Jak ustalono, będą to narzędzia stanowiące punkt wyjścia dla wspólnych działań organów odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem w wybranych przedsiębiorstwach tej branży. Umożliwią one również służbom ratowniczym działającym na terenie zakładów chemicznych weryfikację przygotowań na wypadek awarii oraz zagrożeń.

Podczas konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw chemicznych, wspólnie z inspektorami organów kontrolnych oraz służbami ratowniczymi, pracowali nad dostosowaniem list kontrolnych do specyfiki poszczególnych zakładów. W trakcie dyskusji pojawiła się inicjatywa powołania wspólnej Grupy Roboczej ds. Przemysłu Chemicznego. Spełniałaby ona funkcję platformy wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, a także rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w branży chemicznej.

W zgodnej opinii uczestników spotkania, brak skutecznych zabezpieczeń, takich jak: systemy przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, plany ewakuacyjne oraz systemy ratownictwa chemicznego i medycznego, może doprowadzić do katastrofy przemysłowej i bardzo dużych strat. Sprawne i skuteczne przeciwdziałanie awariom i wypadkom jest możliwe przy współdziałaniu zakładowych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy, ochronę przeciwpożarową, ochronę środowiska, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników oraz wsparciu ze strony organów kontroli i nadzoru.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 18 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 18 stycznia 2013 r.