Dane z rynku pracy za IV kw. 2013 r. zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy...
19.03.2014
Godzinowe koszty pracy w IV kwartale 2013 roku w Polsce wzrosły o 3,9 proc. rdr - podał w środę...
19.03.2014
W roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. najwyższa stopa procentowa...
Izabela Baranowska
19.03.2014
BHP
Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r....
19.03.2014
Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął kwestii, czy pracodawca jest zainteresowanym w postępowaniu o...
Jarosław Zasada
19.03.2014
BHP
Kontrole PIP wykazały nie najlepszy stan przestrzegania wymagań bhp na stanowiskach pracy w...
Edward Kołodziejczyk
19.03.2014
BHP
Ok. 70 strażaków przez półtorej godziny walczyło w środę nad ranem z pożarem byłej hali...
PAP
19.03.2014
BHP
W18 proc. firm skontrolowanych przezPIP doszło do naruszenia przepisów przy zawieraniu umów...
19.03.2014
9 tys. opiekunek wyszło z szarej strefy. Zdecydowanej większości się to nie opłaca.
19.03.2014
1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe kody tytułu ubezpieczeń wprowadzone na podstawie rozporządzenia...
Weronika Adamczyk
19.03.2014
Płatnicy składek zatrudniający pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o...
Weronika Adamczyk
19.03.2014
W regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej jest zapis odnośnie wysokości dodatku...
Agnieszka Sieńko
19.03.2014
Emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat i pobierają najniższe świadczenia, otrzymaliby prawo do...
18.03.2014
Ubezpieczenia społeczne
Paweł Radwański z zespołu analiz ekonomicznych Raiffeisen Polbanku o wtorkowych danych GUS, według...
18.03.2014
Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek o wtorkowych danych GUS, według których w lutym...
18.03.2014
Przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym wyniosło 3 tys. 856,56 zł, czyli rdr wzrosło o 4 proc., a...
18.03.2014
HR
Komisja zatrudnienia PE poparła dyrektywę o pracownikach delegowanych, która ma lepiej chronić...
18.03.2014
100 tys. zł kary ma zapłacić spółka ZAP Sznajder Batterien za niezgodne z prawem składowanie...
PAP
18.03.2014
BHP
Przedstawiciele Solidarności zwracają uwagę na dysproporcje płac pracowników sądów na tych samych...
18.03.2014
Pracownik, który umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę w powierzonym mieniu z obowiązkiem zwrotu...
Agnieszka Rosa
18.03.2014
Polska Izba Handlu ostrzega, że szczególnie źle jest we Francji. Polscy pracownicy często są...
18.03.2014
W ciągu tygodnia organizacje zrzeszające pracodawców przedstawią swoje stanowisko w sprawie...
18.03.2014
Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni niezależnie od tego, jak pracodawca...
Maciej Ambroziewicz
18.03.2014
BHP
Zastąpienie Komisji Trójstronnej nową instytucją, wzmocnienie dialogu związki-pracodawcy i...
18.03.2014
Konfederacja Pracodawców Lewiatan złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący...
17.03.2014
Pracodawcy chcą zmian w opłacaniu składek przez kopalnie, tak aby pracujący pod ziemią nie...
Marta Schodzińska
17.03.2014
Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy likwidowanej spółki produkcji mebli FS Favorit Furniture w Szczytnie składają do sądu...
17.03.2014
Największą grupę legalnie pracujących cudzoziemców stanowią ci zza wschodniej granicy. Teraz mogą...
17.03.2014
Resorty finansów oraz pracy będą informować w internecie oraz radiu o zmianach w systemie...
17.03.2014
GUS podsumował dane o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej w 2013 r.
Weronika Adamczyk
17.03.2014
BHP