Prawo.pl
Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie rozwiązania umowy na czas określony zawartej z...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Szkolenia dla więźniów i urządzanie w więzieniach kącików do kontaktu osadzonych z ich dziećmi, a...
Tumidalski Wojciech
14.10.2013
Analizę, ile rzeczy można kupić za płacę minimalną w różnych krajach przeprowadził International...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Zaktualizowany Praktyczny Poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii...
Herman Michał
14.10.2013
Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany wprowadzone w rozliczaniu czasu pracy...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Zasady powoływania, przez związki zawodowe, społecznych inspektorów pracy w żaden sposób nie są...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób...
Weronika Adamczyk
14.10.2013
Choć wPolsce zroku na rok jest coraz więcej ofert coachingowych, menadżerowie wfirmach, skupieni na...
14.10.2013
HR
Kosztem około 10 mln zł w rudzkiej części kopalni Wujek powstała stacja odmetanowania, dzięki...
Jarosław Zasada
13.10.2013
BHP
42-letni kierowca ciągnika zatrudniony przy pracach leśnych najechał na wystający pień drzewa....
Jarosław Zasada
13.10.2013
BHP
Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka o przesłanym w czwartek do konsultacji rządowym...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
13.10.2013
Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej przyjęła dnia 10 października br. informację głównego...
Jarosław Zasada
12.10.2013
BHP
Sejm przyjął ustawę o ochronie miejsc pracy w firmach, które odczują skutki kryzysu gospodarczego....
Kwiatkowska Agata
11.10.2013
HR
Dla mniejszych firm roszczenie pracownika o kilkaset tysięcy złotych zadośćuczynienia po tym, jak z...
Jarosław Zasada
11.10.2013
BHP
Przedsiębiorcy będą mogli wydzierżawić sześć hektarów terenów w Bytomskiej Strefie Aktywności...
11.10.2013
Będzie strajk wTelewizji Polskiej. Prezes TVP deklaruje gotowość do rozmów ze związkowcami, ale...
11.10.2013
Nowoczesne przedsiębiorstwa stawiają na różnorodność oferowanych pracownikom świadczeń....
11.10.2013
Dobrowolność OFE i obniżka pobieranych przez nie opłat, dłuższe gwarancje dziedziczenia oraz...
Krzykowska Katarzyna
11.10.2013
Dobrowolność OFE i obniżka pobieranych przez nie opłat, dłuższe gwarancje dziedziczenia oraz...
Oksiuta Aneta
10.10.2013
Uznanie za nieważne zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy zakłada poselski projekt nowelizacji...
Strojna Balcer Joanna
10.10.2013
Stawka podatkowa dla wypłat z IKZE wyniesie 10 proc., a oszczędności z OFE i subkont w ZUS będą...
Musiał Marcin
10.10.2013
Ustalenia Komisji Trójstronnej muszą być wiążące dla rządu, Komisja musi być instytucją niezależną,...
Strojna Balcer Joanna
10.10.2013
Ponad 5700 ofert pracy, m.in. w bankowości, branży produkcyjnej i handlu, przygotowali wystawcy...
Konopka Krzysztof
10.10.2013
Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników z okazji świąt może być sfinansowana z ZFŚS?...
Małgorzata Skibińska
10.10.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich - prof.Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra pracy o przemyślenie...
Agnieszka Rosa
10.10.2013
BHP
Magazynowanie substancji chemicznych mogących stwarzać zagrożenie wymaga zachowania szczególnych...
Łukasz Wawszczak
10.10.2013
BHP
Rzecznik praw obywatelskich - Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra pracy o przemyślenie możliwości...
Agnieszka Rosa
10.10.2013
Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada na początku wprowadzenie dla OFE indeksu indykatywnego...
Godusławski Bartłomiej
10.10.2013
Kwalifikacje polskich pielęgniarek, które przed 2004 r. ukończyły licea medyczne, będą...
Żylińska Julita
10.10.2013
Najbardziej szanowany przez polskie kobiety zawód to lekarz, ale najlepszym kandydatem na męża jest...
Borowski Jakub
10.10.2013