Jedna godzina pracy w Polsce kosztowała pracodawcę w 2013 r. średnio 7,6  EUR, czyli o 0,2 EUR więcej niż przed rokiem – wynika z badania Eurostatu. Stawia nas to na szóstym miejscu najtańszych miejsc produkcji w Unii Europejskiej. Jeszcze taniej produkuje się w Bułgarii, Rumunii, na Litwie, Łotwie, a od tego roku także na Węgrzech – koszt jednej godziny spadł tam w minionym roku z 7,5 do 7,4  EUR.

Co ciekawe, Polska jako jeden z nielicznych krajów naszego regionu w ostatnich latach utrzymała koszty pracy na stabilnym poziomie. 

(...)