Zgodnie z art. 168 k.p., urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak możliwość wykorzystania zaległego wypoczynku do 30 września nie dotyczy urlopów zaległych za rok 2010 i lata poprzednie. Te urlopy powinny być udzielone w terminie określonym w art. 168 k.p. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., tzn. do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (urlop za rok 2010 – do końca pierwszego kwartału 2011 r.). Urlop za 2010 r. przedawni się więc z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. 1 kwietnia 2014 r.