Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2013 r., prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014 r. Przygotowany projekt przewiduje jednak przedłużenie okresu, na który ustanowiony został program do końca 2014 r., czyli o miesiące od kwietnia do grudnia 2014 r.

Planuje się, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie już 17 marca 2014 r.