Odszkodowanie za 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w tym okresie będzie wynosiło 730 zł, co odpowiada 20% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych za rok 2013 r. (3650,06 zł).

Tak wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon. Pol. poz. 187).