Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, w Polsce w 2012 r. na działanie czynników rakotwórczych narażonych było ogółem 87,4 tys. pracowników (w tym 25,7 tys. kobiet). Do najczęściej stwierdzanych należały nowotwór płuc i międzybłoniak opłucnej. Najpowszechniejszymi przyczynami nowotworów były: azbest, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz promieniowanie jonizujące.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.