Dobrze wykształcone, lojalne i…

Badanie „Specjaliści na rynku pracy” przeprowadzone przez Pracuj.pl pokazuje, że kobiety dbają
o edukację. 40% respondentek może się pochwalić dyplomem magistra, 22% ukończyło studia podyplomowe, a 15% posiada wykształcenie inżynierskie, licencjackie lub niepełne wyższe. Wśród najbardziej pożądanych świadczeń pozapłacowych, panie wymieniają przede wszystkim bezpłatne szkolenia branżowe i zawodowe oraz dofinansowanie nauki języków obcych.

Prawie 60% respondentek zadeklarowało co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe. Analiza odpowiedzi pokazuje, że przedstawicielki płci pięknej cenią długofalowe relacje z pracodawcami.  Połowa w obecnym/ostatnim miejscu pracy spędziła powyżej 3 lat, przy czym 20% 5-10 lat, a 15% pracowało w tej samej organizacji dłużej niż 10 lat. U poprzedniego pracodawcy ¼ kobiet spędziła ponad 5 lat. Spytane o najistotniejsze cechy idealnego pracodawcy, panie wskazywały przede wszystkim na stabilność zatrudnienia, a dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym.

…otwarte na zmiany realistki

Spośród badanych pań, 75% brało udział w procesach rekrutacyjnych w ciągu ostatniego roku. Ogromna większość kobiet (69%) jest zadowolonych z obecnie wykonywanej pracy, ale mimo tego
6 na 10 obecnie pracujących pań rozważa jej zmianę. Kobiety nie są jednak optymistkami w kwestii takich zmian – tylko co trzecia zdecydowanie dobrze albo raczej dobrze ocenia szanse na znalezienie nowego zatrudnienia dla osób o podobnym doświadczeniu zawodowym. Z drugiej strony, prawie 40% respondentek jest zdania, że w razie ich rezygnacji z pracy, trudno byłoby znaleźć odpowiednią osobę na ich stanowisko.

Kobiety są również otwarte na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli wymagałoby tego nowe wyzwanie zawodowe – odpowiedziało tak aż 76% badanych. Czynnikiem powstrzymującym przed przeprowadzką jest najczęściej sytuacja osobista, szczególnie rodzinna. W razie trudności ze znalezieniem zatrudnienia połowa ankietowanych zdecydowałaby się też na zmianę specjalizacji – takie rozwiązanie wzięłaby też pod uwagę co trzecia specjalistka, której obecna praca przestałaby przynosić satysfakcję.

Badanie “Specjaliści na rynku pracy”, zostało zrealizowane przez Pracuj.pl w dniach 24.09-4.10.2013, metodą ankiety dostępnej on-line na użytkownikach portalu Pracuj.pl, w wieku 26-60 lat, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie na rynku pracy, aktualnie pracujące na stanowiskach specjalistycznych i wyższych lub poszukujących pracy na tych stanowiskach. Ankietę wypełniły łącznie 4003 osoby.