Akcja inspekcji ma także na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców co do potrzeby przeprowadzania takich szkoleń. Dotychczasowe metody zawodzą. Kłopot z nimi polega też na tym, że przewidują one nałożenie odpowiedzialności finansowej na przedsiębiorcę już po fakcie. Dzieje się tak np. w sprawach, gdy w czasie kontroli powypadkowej inspektor wykryje brak wymaganych szkoleń. Nakłada wtedy na pracodawcę mandat.
Do wyobraźni przedsiębiorców nie przemawia także konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz zatrudnionych, którzy stracili już zdrowie w wyniku wypadku. W takich sprawach brak czy pobieżnie przeprowadzone szkolenia często są jedną z głównych przesłanek obciążenia pracodawcy odpowiedzialnością za skutki wypadku. Oznacza to obowiązek wypłaty odszkodowań idących w setki tysięcy złotych, a także dożywotnich rent na pokrycie utraconych przez taką osobę możliwości zarobkowania w przyszłości.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.