Na podstawie badania CEB, którego rezultaty zostały opisane w raporcie CEB:  „CLC HR High Performance Survey”, obecną rzeczywistość biznesową można podsumować w trzech punktach:
• Zmieniające się cele i niepewność budzą niepokój pracowników: 63% menedżerów doświadcza częstych zmian celów biznesowych.
• Realizacja celów zależy od wielu osób (struktury matrycowe): według 50% pracowników, rośnie liczba decydentów, od których zależy wykonanie ich zadań.
• Prawie każdy jest pracownikiem wiedzy (ang. Knowledge Worker): 76% pracowników poświęca więcej czasu na poszukiwanie i analizowanie informacji.

Odpowiedzią na powyższe zmiany jest nowy zestaw kompetencji potrzebny do efektywnej pracy w świecie biznesu:
•    Dostosowywanie się do zmian
•    Praca zespołowa (Networking)
•    Ocena sytuacji

Diagnoza powyższych trzech kompetencji zostanie przeprowadzona w oparciu o rozwiązania CEB SHL (kwestionariusz osobowości, testy zdolności) oraz informacje z wywiadu behawioralnego. Jej efektem będzie raport indywidualny, który otrzyma każdy z Uczestników tego etapu Konkursu.

Życzymy powodzenia i wielu wartościowych doświadczeń wszystkim Uczestnikom Konkursu!

Więcej informacji na temat konkursu wraz z regulaminem dostępne są na stronie: http://www.tophrmanager.pl/