Rada Ministwów ogłosiła zmiany w zasadach korzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ojców lub...
01.10.2014
Wprowadzenie gwarancji finansowych oraz obowiązku corocznego przedkładania zaświadczeń o...
01.10.2014
Rada Ministwów ogłosiła zmiany w zasadach obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego...
01.10.2014
01.10.2014
Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe podwładnego. Pod tym pojęciem mieszczą się...
Marta Schodzińska
01.10.2014
Najnowsze raporty firm HR są jednoznaczne nadchodzi rynek pracownika. W miarę poprawy koniunktury...
01.10.2014
HR
Rząd zapowiada wprowadzenie e-zwolnień.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...
30.09.2014
W Europie aż 71 proc. onkologów przed 40. rokiem życiem przyznało, że jest wypalonych zawodowo...
30.09.2014
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu...
30.09.2014
Z urlopu rodzicielskiego korzysta zaledwie 2 proc. ojców donosi Gazeta Wyborcza.
30.09.2014
Magazyny wwielu zakładach mięsnych są pełne niesprzedanych produktów, które wcześniej trafiały na...
30.09.2014
Rząd określił maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na...
30.09.2014
Eurostat ogłosił stopę bezrobocia w Polsce w sierpniu 2014 r.
30.09.2014
Największe polskie spółki, czyli spółki giełdowe, w tym spółki z udziałem skarbu państwa, mają w...
30.09.2014
Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 11,5...
30.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski