Organizacja China Labor Watch (CLW) ujawniła, że personel fabryki w prowincji Jiangsu, produkującej...
27.09.2014
Dnia 24 września w Siedzibie Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku kolejni...
Inny
27.09.2014
BHP
60 proc. długotrwale bezrobotnych z Mazowsza wytypowanych do pilotażowego programu, zostało...
27.09.2014
HR
Millennialsów (18-33 lata) na rynku pracy w USA jest już około 80 mln, a w związku z tym zaczynają...
Justyna Gryczka
27.09.2014
HR
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej spodziewa się we wrześniu dalszego spadku stopy bezrobocia...
26.09.2014
HR
GUS opublikowadane dot rozwoju rynku pracy. Tendencja wzrostowa utrzymuje się, jezeli chodzi o...
Justyna Gryczka
26.09.2014
Prezydium KK NSZZ Solidarność podjęło decyzję o złożeniu skargi na rząd RP do Międzynarodowej...
Justyna Gryczka
26.09.2014
Jak podaje GUS w przygotowywanej kwartalnie informacji o aktywności ekonomicznej ludności, w II...
Justyna Gryczka
26.09.2014
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu II kwartału 2014 roku...
Justyna Gryczka
26.09.2014
Lekarze rezydenci są zmuszani do pracy niezgodnie z prawem, np. są zatrudniani na kontrakty...
26.09.2014
Czwartkowe rozmowy reprezentantów władz Poczty Polskiej ze związkami zawodowymi w sprawie zmian...
26.09.2014
Z danych Eurostatu wynika, że ponad milion osób w Polsce pracuje w więcej niż w jednym miejscu...
Justyna Gryczka
26.09.2014
W jaki sposób należy zmienić warunki zatrudnienia nauczycielowi, który należy do związków...
Joanna Lesińska
26.09.2014
Kreatywność jako kompetencja pracowników wymieniana jest jako jedna z najczęściej pożądanych...
Tomasz Chyrchel
26.09.2014
Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartkowym wyroku, że przepisy dotyczące zasady rozliczania i...
25.09.2014
Stopy zastąpienia dochodów netto z pracy przez świadczenie emerytalne w krajach UE i w Polsce na...
25.09.2014
Konfederacja Lewiatan zamierza na początku października złożyć w Trybunale Konstytucyjnym skargę na...
Inny
25.09.2014
BHP
400 osób już rozpoczęło pracę wcentrum logistycznym Amazona wpodpoznańskich Sadach. Docelowo...
25.09.2014
Projekt zakładający oskładkowanie umów zleceń i dochodów z zasiadania w radach nadzorczych trafi...
25.09.2014
Mówiąc o odpowiedzialności pracodawcy trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Odpowiedzialny wobec...
25.09.2014
HR
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników...
Jarosław Zasada
25.09.2014
BHP
Pracownicy i pracownice kambodżańskich fabryk odzieżowych, wspierani przez organizacje pozarządowe...
Inny
25.09.2014
BHP
Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników sądów w 2015 r. zostaną zwiększone o 10 mln zł -...
25.09.2014
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque commodo, purus pellentesque...
25.09.2014
Do sądów trafia coraz mniej odwołań od wypowiedzeń i dyscyplinarek. To skutek m.in. upowszechnienia...
25.09.2014
Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata...
25.09.2014
HR
W dniach 24 i 25 września 2014 r. Senat zbierze się na 61. posiedzeniu. Będzie pracował m.in. nad...
Weronika Adamczyk
25.09.2014
Rząd chce ograniczyć obowiązki archiwizacyjne pracodawców i zamierza zlikwidować obowiązek...
Agnieszka Rosa
25.09.2014
Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy w czwartek skargę dot. zasady rozliczania i opłacania składek na...
24.09.2014
Ubezpieczenia społeczne
Śląscy górnicy zablokowali tory na polsko-rosyjskim kolejowym przejściu granicznym...
24.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski