Prawo.pl
Krajowa Izba Gospodarcza przekonuje,że odpowiedzialna polityka pracownicza jest dobrym sposobem na...
Marta Schodzińska
11.07.2014
Praca oparta na nowoczesnym przemyśle to jeden z priorytetów Jerzego Buzka (PO) jako szefa komisji...
11.07.2014
Z badań socjologów wynika, że kobiety, które podejmują pracę za granicą, wyjeżdżają z kraju nie...
11.07.2014
Czy dopuszczalny jest transport ręczny cieczy, sklasyfikowanej jako szkodliwa dla zdrowia, w...
Roman Majer
11.07.2014
BHP
Czy tworzenie i podawanie grafików do wiadomości pracowników na okres krótszy niż 1 miesiąc jest...
Joanna Kaleta
11.07.2014
Od 10 lipca zaczynają obowiązywać zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym...
10.07.2014
10 lipca wchodzą wżycie zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych. Nawet bez uzyskania...
Marta Schodzińska
10.07.2014
Nie będzie likwidacji specjalnego systemu emerytalnego dla górników. Nierentowne spółki...
10.07.2014
Ubezpieczenia społeczne
Z danych portalu Monsterpolska.pl.wynika,że70 proc. polskich pracowników nielubi rozmawiać...
Marta Schodzińska
10.07.2014
W 2005 roku co szósta osoba niemająca pracy była seniorem. Obecnie już co czwarta. W pośredniakach...
Marta Schodzińska
10.07.2014
HR
Przepisy bhp nie uzależniają konieczności przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych dla...
Maciej Ambroziewicz
10.07.2014
BHP
Związki zawodowe w PGNiG weszły w spór zbiorowy z pracodawcą. Domagają się bowiem m.in. podwyżek...
09.07.2014
Według najnowszych badań Employer Brand International, 65% firm w 18 krajach w tym w Polsce -...
09.07.2014
HR
Zwolnienie z pracy ochroniarza, który uczestniczył w Marszu Równości, było nieuprawnioną...
09.07.2014
Okres wakacyjny to dla wielu młodych ludzi moment poszukiwania pracy sezonowej, wyjazdów work and...
Inny
09.07.2014
BHP
Zatrudnianie pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla...
Marta Schodzińska
09.07.2014
Forum Zwrotnica Życia ma pokazać, jakie korzyści odnoszą pracodawcy - sieci handlowe i sklepy - z...
09.07.2014
Już ponad 160 długotrwale bezrobotnych znalazło zatrudnienie wMałopolsce dzięki działaniu prywatnej...
Marta Schodzińska
09.07.2014
Brak możliwości zapłacenia pracownikowi za pracę wykonywaną w szósty dzień tygodnia (tzw. wolną...
Marta Schodzińska
09.07.2014
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywać się...
Roman Majer
09.07.2014
BHP
Jużjesieniąwystartująinnowacyjne Targi pracy Career EXPO. Jest to seria stacjonarnych imprez...
09.07.2014
Rodzaj, liczba i wielkość pomieszczeń higienicznosanitarnych powinny być dostosowane do liczby...
Edward Kołodziejczyk
09.07.2014
BHP
Spółka realizuje projekty unijne i zatrudnia w ramach umowy o pracę pracowników. Jeden z...
09.07.2014
SLOWLAJF Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu oraz Firma Talents Focus zaprasza do udziału w...
08.07.2014
Czynniki psychospołeczne w środowisku pracy i związane z nimi ryzyko zawodowe były tematami...
Inny
08.07.2014
BHP
Czy odlipca2014czaspracyosoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem...
Luiza Klimkiewicz
08.07.2014
KGP opracowuje system, który będzie pokazywać jakie są potrzeby i oczekiwania policjantek oraz...
08.07.2014
Zainteresowanie pracodawców umowami cywilnoprawnymi to efekt tego, że rozwiązanie stałych umów jest...
08.07.2014
Firmy już tak chętnie nie zwalniają, ale to nie oznacza, że o pracę łatwo. Przedsiębiorcy wolą na...
08.07.2014
Już czwarty rok z rzędu zatrudnienie w bankach systematycznie spada. Na koniec maja tego roku w...
08.07.2014