Koniec z maksymalnymi zasiłkami macierzyńskimi
\

W ostatnich tygodniach słyszeliśmy wiele opinii o kobietach w ciąży, które tuż przed porodem zakładają działalność gospodarczą, opłacają maksymalne składki ZUS a później mają prawo do naprawdę wysokiego zasiłku macierzyńskiego – nawet 6 tys. zł miesięcznie.

Powyższe spowodowało, że od nowego roku będą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z proponowanymi zmianami wysokość zasiłku będzie uzależniona od okresu opłacania maksymalnej składki.

Kierunek zmian wskazuje również SN, który w wyroku z dnia 6 września 2012 r. (sygnatura akt II UK 36/12) wskazuje, że jeżeli podstawę do obliczenia zasiłku stanowi składka za niepełny miesiąc, wówczas powinna ona być obliczona od minimalnej podstawy wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższe stanowisko jest niezwykle istotne dla ZUS, gdyż daje podstawę wypłaty maksymalnego zasiłku macierzyńskiego w sytuacji opłacenia składki za niepełny miesiąc.

Należy jednak podkreślić, iż wyrok SN dotyczy tylko kobiet, które w ostatnim miesiącu przed porodem opłacały składki ZUS, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie. Bez zmian pozostaje sytuacja kobiet, które przed urodzeniem dziecka były objęte ubezpieczeniem co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy.

Opracowanie: Małgorzata Skibińska

Źródło: www.sn.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.