80 proc. uposażenia na zwolnieniu lekarskim dla mundurowego
\

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało na Komitet Stały Rady Ministrów projekt dotyczący zmian w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych, następnie projekt trafi do Rady Ministrów. Projekt zakłada, że funkcjonariusze przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymają 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają, że funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim otrzymają, co do zasady 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny. Obecnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg. Z funduszu będą korzystać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów. Obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty. Średnio codziennie 6 tys. policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym. Głównym celem przygotowanej reformy jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia. Proponowane rozwiązania mają także na celu m.in. wzrost motywacji do służby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zastępują osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. Projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100 proc. uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 1 października 2012 r.

Data publikacji: 1 października 2012 r.