Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
\

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie, budownictwie i ochronie zdrowia.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz pracowników wyznaczonych przez pracodawców do pełnienia obowiązków służb BHP w firmie. Szkolenie obejmuje:

- wybrane zagadnienia prawne regulujące podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej,- analizę najczęstszych przyczyn i skutków wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych w poszczególnych sektorach,- choroby zawodowe - analiza typowych czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia wywołujących choroby zawodowe, - procedury powypadkowe i procedury postępowania w razie podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej, - profilaktykę wypadkową,- świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Szkolenie zakończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Terminy szkoleń:- 25 września 2012 r. - prewencja wypadkowa w transporcie,- 26 września 2012 r. - prewencja wypadkowa w ochronie zdrowia,- 27 września 2012 r. - prewencja wypadkowa w budownictwie.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 25 września 2012 r.

Data publikacji: 25 września 2012 r.