Raport Eurydice o wynagrodzeniach polskich nauczycieli i dyrektorów szkół
\

Z raportu Eurydice wynika, że pomimo kryzysu ekonomicznego wynagrodzenia polskich nauczycieli, w odróżnieniu od wielu krajów europejskich, w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Raport Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2011/12 („Pensje - wraz z dodatkami - nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie, 2011/12") to kolejna edycja corocznej publikacji Eurydice prezentującej różne aspekty wynagrodzeń w sektorze edukacji w Europie.

W większości krajów europejskich podstawowe zasady wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół ustala się na szczeblu centralnym. Pensje nauczycieli finansowanych przez państwo szkół niepublicznych rządzą się tymi samymi prawami co pensje nauczycieli szkół publicznych, a wzrost zarobków wiąże się w większości krajów ze stażem pracy nauczyciela. Rzeczywiste zarobki nauczycieli są bliskie poziomu maksymalnych ustawowych zarobków, dodatkowo zwiększa się liczba krajów, które obniżają lub zamrażają płace nauczycieli ze względu na cięcia budżetowe. Polska należy do niewielu państw, w których wynagrodzenia nauczycieli w ostatnich latach wzrosły. Z raportu wynika, że pomimo kryzysu ekonomicznego wynagrodzenia polskich nauczycieli, w odróżnieniu od wielu krajów europejskich, w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Pensje ustawowe nauczycieli polskich po raz kolejny wzrosły w roku szkolnym 2011/12 w stosunku do roku poprzedniego. O ile roczna minimalna pensja nauczyciela polskiego na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wynosi ok. 60-76% PKB na jednego mieszkańca (59% dla nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej, 67% dla nauczyciela w gimnazjum i 76% dla nauczyciela zatrudnionego w szkole na poziomie liceum), to pensja maksymalna wyrażona w odsetku PKB jest równa lub nawet przewyższa PKB na jednego mieszkańca. W szkole podstawowej nauczyciel otrzymuje pensję maksymalną w wymiarze 99% PKB , w gimnazjum - w wymiarze 112%, a w liceum 129%. Wartości pensji ustawowych prezentowane dla polskich nauczycieli nie odzwierciedlają rzeczywistych zarobków nauczycieli, które uwzględniają takie elementy jak dodatki do pensji, czy kwalifikacje nauczyciela, przez co wyliczone na potrzeby publikacji pensje rzeczywiste przewyższają statutowe wartości maksymalne. W Polsce, wśród wielu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel, występuje m.in. dodatek motywacyjny, przyznawany przez dyrektora szkoły za osiągnięcia dydaktyczne, wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania, szczególne osiągnięcia edukacyjne na szczeblu całej szkoły, czy szczególne zaangażowanie podczas wypełniania obowiązków i zadań.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 8 października 2012 r.

Data publikacji: 8 października 2012 r.