Jak skutecznie rozwiązać umowę z pracodawcą?
\

Rozwiązując umowę z pracodawcą, należy zwrócić uwagę na szereg uwarunkowań, które muszą zostać spełnione, by proces ten przebiegał zgodnie z obowiązującym prawem. W innym przypadku mogą pojawić się komplikacje przy próbie znalezienia kolejnego etatu.

Terminowe umowy o pracę tj.: na okres próbny, na czas określony oraz na czas zastępstwa rozwiązują się z upływem okresu, na który zostały zawarte albo z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania były zawarte. Co jednak w sytuacji, gdy pracownik wcześniej chce zmienić firmę bądź, gdy kontrakt został zawarty na czas nieokreślony? Na początek pracownik musi zdecydować, w jaki sposób chce rozwiązać umowę. Zgodnie z art. 30 § 1 k.p. umowę o pracę można rozwiązać:

- na mocy porozumienia stron,

- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/10/04/jak-skutecznie-rozwiazac-umowe-z-pracodawca

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

Data publikacji: 4 października 2012 r.