Obawiamy się, że Sejm zmieni na niekorzyść pracowników rządowy projekt noweli Prawa zamówień...
PAP
18.04.2016
BHP
Obawiamy się, że Sejm zmieni na niekorzyść pracowników rządowy projekt noweli Prawa zamówień...
18.04.2016
W marcu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7 proc. rok do...
18.04.2016
HR
Uzależnienie pensji menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa m.in. od sytuacji i wielkości...
18.04.2016
HR
W I kwartale 2016 r. Polska odnotowała największą w Europie 25-proc. rotację na rynku pracy -...
18.04.2016
HR
Związkowcy z Kompanii Węglowej przedstawili w poniedziałek pracownikom projekt porozumienia,...
18.04.2016
Dla pokolenia, które wchodzi na rynek pracy, wartości wyznawane przez firmę mają duże znacznie przy...
18.04.2016
Związkowcy z Kompanii Węglowej (KW) przedstawili w poniedziałek górnikom projekt porozumienia,...
18.04.2016
Eksperci do spraw zdrowia na całym świecie alarmują, że nawyk siedzenia w pracy może być tak samo...
Małgorzata Kiedyk
18.04.2016
W I kwartale 2016 r. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 344 tys. osób, z tym 306,1 tys....
Marta Schodzińska
18.04.2016
Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w...
Piotr Kostrzewa
18.04.2016
Pacjentom z chorobami przewlekłymi, takimi jak nowotwory czy choroby reumatyczne, aktywność...
18.04.2016
Od 22 lutego 2016 r. obowiązują zmiany w zawieraniu umów na czas określony. Pracodawcy co do zasady...
Marta Schodzińska
18.04.2016
W 2015 roku było o 11,2 proc. mniej bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni niż w 2014 r.; spadek...
18.04.2016
HR
Projekt porozumienia poprzedzającego przekazanie kopalń Kompanii Węglowej do nowej firmy, Polskiej...
17.04.2016
Mimo możliwych oszczędności pozapłacowych nie ma możliwości spięcia w ciągu najbliższego 1,5 roku...
16.04.2016
W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,...
Inny
16.04.2016
BHP
Rozporządzeniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 503) Minister Zdrowia dokonał nowelizacji...
Jarosław Zasada
15.04.2016
BHP
Propozycja zmian w unijnej dyrektywie o pracownikach delegowanych ma na celu lepszą ochronę ich...
15.04.2016
Jeżeli kariera milenialsów nieprzebiega wtempie, jakie sobie założyli, zaczynają się niecierpliwić....
15.04.2016
Od kilku lat trudno znaleźć podsumowanie roku, w którym eksperci HR nie zwróciliby uwagi na to, że...
Ewa Saj
15.04.2016
BHP
W San Francisco przeprowadzono badanie, które dowiodło, że palącym bezrobotnym trudniej jest...
Małgorzata Kiedyk
15.04.2016
Pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika zpracy wcelu załatwienia spraw osobistych. Czas takiej...
Janusz Żołyński
15.04.2016
Przywództwo, praca zespołowa, myślenie strategiczne, zarządzanie projektami - to tylko niektóre...
Katarzyna Bogusz
15.04.2016
HR
Projekt ustawy o świadczeniu z tytułu wychowania i kształcenia dzieci przewiduje powszechną pomoc...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
15.04.2016
Nawiązanie stosunku pracy, jak również podejmowanie czynności na etapie rekrutacji nieodłącznie...
Marta Schodzińska
15.04.2016
Międzynarodowa korporacja Luxoft zajmująca się outsourcingiem IT zatrudnia już w Polsce 2 tys....
15.04.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski