Zwischen den Stühlen” opowiada poruszającą historię trzech młodych nauczycieli i ich pierwszych lat pracy w szkole – okresu, który w Niemczech nazywa się „Referendariat”. Dopiero w szkole zdają sobie sprawę, że studia praktycznie w ogóle nie przygotowały ich na to, co ich czeka w pracy na jednym z najbardziej odpowiedzialnych i najważniejszych stanowisk w ich społeczeństwie. Film daje wyjątkową możliwość wglądu w kształtowanie jednego z najistotniejszych zasobów naszych czasów – edukacji. Opowieść o dojrzewaniu trzech młodych osób oraz zderzeniu ich idealistycznych poglądów z twardą rzeczywistością.
Jury na temat zwycięskiego filmu: „Film na miarę swoich czasów – personifikacja stresu. Sylwetki bohaterów są wyraziste i interesujące, a zastosowane przez twórcę podejście „cinema verité” przybliża nam ludzkie dramaty, które poruszyły nas emocjonalnie i intelektualnie. Poczucie humoru i poważne przesłanie o losie młodych ludzi: nagrodę „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” otrzymuje film „Być nauczycielem”.”
Nagroda filmowa „Zdrowe miejsca pracy” jest od 2009 r. przyznawana corocznie na festiwalu DOK Leipzig, jednym z największych międzynarodowych festiwali artystycznych filmów dokumentalnych i animowanych. Nagrodę wspiera EU-OSHA, aby zachęcić utalentowanych reżyserów do tworzenia dzieł, w których analizowane są zagrożenia, z jakimi borykają się pracownicy, oraz zmiany mające obecnie wpływ na miejsca pracy. Nagroda jest pomocna w promowaniu bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w Europie.
Reżyser, który zostanie laureatem, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 EUR oraz wydane przez EU-OSHA egzemplarze DVD z jego/jej filmem. Oprócz tego EU-OSHA dystrybuuje DVD ze zwycięskim filmem z napisami w kilku językach europejskich do swoich krajowych punktów centralnych . Punkty centralne organizują pokazy filmu, po których prowadzone są panele dyskusyjne, dzięki czemu zwiększa się świadomość w odniesieniu do poruszonych kwestii oraz ogólnie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Filmy nominowane do nagrody filmowej „Zdrowe miejsca pracy” za 2016 r. odnoszą się do różnych problemów, które mają wpływ na pracowników i miejsca pracy. Niektóre filmy przedstawiają rzeczywiste doświadczenia pracowników z perspektywy osobistej – od niewielkiej firmy produkującej kartony we Francji po fabrykę łodzi do połowu ryb w Islandii; w innych filmach z kolei ukazywano, w jaki sposób zmiany gospodarcze, polityczne i technologiczne mogą wpływać na poszczególnych pracowników i całe sektory.