Przewodniczący NSZZ S Piotr Duda uznał za bardzo ważne dla związkowców powołanie mediów narodowych....
21.04.2016
Proponowane przez resort rodziny i pracy zmiany w ustawie o związkach zawodowych powinny dotyczyć...
21.04.2016
Związki z kopalni Śląsk w Rudzie Śląskiej obawiają się, że negatywne stanowisko nadzoru górniczego...
PAP
21.04.2016
BHP
Jak co roku 1 maja ulicami Warszawy przejdzie manifestacja ugrupowań lewicowych i związkowców z...
21.04.2016
Ok. 600 mln zł wyniesie koszt odbudowy zniszczonej przez pożar w 2015 r. instalacji etylenu w...
PAP
21.04.2016
BHP
Naukowcy z Japonii doszli do wniosku, że pracownicy powyżej 40. roku życia powinni pracować 3 dni...
Marta Schodzińska
21.04.2016
Jeśli Sejm ma zdążyć z uchwaleniem przepisów o indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, komisja...
21.04.2016
Od początku tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściągnął już kilkadziesiąt milionów złotych...
21.04.2016
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie orzeczonej...
Marta Schodzińska
21.04.2016
Zmiany w kodeksie postepowania karnego, które przywracają stan prawny obowiązujący sprzed 1 lipca...
Agnieszka Rosa
21.04.2016
Co najmniej trzy osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w silnej eksplozji, do której doszło w...
PAP
21.04.2016
BHP
Upowszechnianie najlepszych praktyk bezpieczeństwa w przemyśle było głównym celem i tematem...
PAP
21.04.2016
BHP
Jeżeli pracownik, co do zasady, wykonuje obowiązki pracownicze w stanie nietrzeźwości, świadczenia...
Jarosław Zasada
21.04.2016
BHP
O tym czy wprowadzić obowiązek zatrudniania na umowy o pracę przy zamówieniach publicznych, gdy...
21.04.2016
PSL kontunuuje zbiórkę podpisów pod przygotowanym przez tę partię obywatelskim projektem ustawy...
21.04.2016
Ubezpieczenia społeczne
Proponowane zasady wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek ze 100-procentowym lub...
20.04.2016
5 pożarów w skali rzeczywistej i ok. 80 prób dymowych przeprowadzonych w wytypowanym na ten cel...
PAP
20.04.2016
BHP
Naukowcy z Japonii doszli do wniosku, że pracownicy powyżej 40. roku życia powinni pracować 3 dni...
Inny
20.04.2016
BHP
Nie da się zbudować silnej marki na konflikcie między pracodawcą a pracownikami; można to zrobić...
20.04.2016
HR
Praca w niedziele jest generalnie niedozwolona. Niedziele są bowiem dniami ustawowo wolnymi od...
Joanna Kaleta
20.04.2016
Od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy ustawyo świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
Marta Schodzińska
20.04.2016
Obowiązujące od 22 lutego 2016 r. nowe limity czasowe i ilościowe w zawieraniu umów na czas...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
20.04.2016
Według resortu pracy bezrobocie wmarcu spadło do 10 proc. To najniższy odczyt za trzeci miesiąc...
Marta Schodzińska
20.04.2016
Umowa o zakazie konkurencji musi zawierać termin, w którym pracodawca może odstąpić od umowy. Tak...
Agnieszka Rosa
20.04.2016
19 kwietnia 2016 r., odbyło się posiedzenie połączonych zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. prawa...
Marta Schodzińska
20.04.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma prawo...
Kazimierz Kościukiewicz
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy dopuszczalne jest w sytuacji wyjątkowej przeprowadzenie...
Tomasz Dyjeciński
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracownik na zwolnieniu lekarskim może brać udział w...
Grzegorz Łyjak
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy były funkcjonariusz celny ma takie samo prawo jak były...
Maciej Ambroziewicz
20.04.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPKto może zobowiązać pracodawcę do sporządzenia protokołu...
Anna Sokołowska
20.04.2016
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski