Prawo.pl
Na jakiej podstawie ZUS może odmówić uznania za wypadek zdarzenia, w którym poszkodowana została...
Maciej Ambroziewicz
05.04.2016
BHP
Problem przywództwa to jeden z najważniejszych aspektów nowoczesnego zarządzania, jak wynika z...
04.04.2016
Według The Rewards Report opublikowanego przez Red Letter Days, 48 proc. pracowników w wieku 55+...
Małgorzata Kiedyk
04.04.2016
ZUS kontroluje, czy świadczenia wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są...
Magdalena Kostrzewa
04.04.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
04.04.2016
Odzież ochronna jest jednym z kluczowych elementów ograniczających ryzyko przy narażeniach na...
Inny
04.04.2016
BHP
Jak w sytuacji sporu zbiorowego poprawnie zastosować obowiązujące regulacje prawne i jakie sposoby...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
04.04.2016
Do Trybunału Konstytucyjnego trafiło pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie, który uważa, że...
04.04.2016
Skuteczne ściąganie składek i wypłata świadczeń to - według prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej -...
03.04.2016
Alergia jest nadmierną, chorobliwą reakcją organizmu na różne substancje, z którymi styka się nasz...
Edward Kołodziejczyk
02.04.2016
BHP
Wiele mówi się owyzwaniach wpracy zmłodymi menedżerami. Próbuje się zwracać uwagę na słabsze...
02.04.2016
HR
Według badania The Global Attitudes to Work,Grecy i Włosi są najbardziej koleżeńskimi pracownikami...
Małgorzata Kiedyk
01.04.2016
Pracodawca, który chce wesprzeć pracownika w podnoszeniu kwalifikacji, może dofinansować naukę na...
Anna Sokołowska
01.04.2016
W dniu 1 kwietnia 2016 r. otwiera się kolejne okno transferowe. Od tego dnia ubezpieczony może więc...
Izabela Baranowska
01.04.2016
Jeżelinoszenie soczewek kontaktowych zalecił lekarz, nie ma przeszkód,by pracownik wystąpił do...
Edward Kołodziejczyk
01.04.2016
BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała sprawozdanie przeglądowe...
Inny
01.04.2016
BHP