Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministerstwa pracy w sprawie kroków podejmowanych przez...
Marta Schodzińska
19.04.2016
Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników...
Agnieszka Rosa
19.04.2016
W zeszłym roku Polacy pracujący za granicą przekazali do kraju równowartość ponad 16 mld złotych -...
19.04.2016
Naturalnym dążeniem pracodawcy jest zabezpieczenie własnych interesów. Jednym ze środków służących...
Marta Schodzińska
19.04.2016
Blisko 400 naukowców, reprezentantów przemysłu i ekspertów międzynarodowych organizacji z 44 krajów...
PAP
18.04.2016
BHP
Chińskie władze wszczęły śledztwo po doniesieniach o problemach zdrowotnych, w tym nowotworach,...
PAP
18.04.2016
BHP
Pracownicy i prokuratorzy pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej nie mogą zrzeszać się w...
18.04.2016
Obawiamy się, że Sejm zmieni na niekorzyść pracowników rządowy projekt noweli Prawa zamówień...
PAP
18.04.2016
BHP
Obawiamy się, że Sejm zmieni na niekorzyść pracowników rządowy projekt noweli Prawa zamówień...
18.04.2016
W marcu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7 proc. rok do...
18.04.2016
HR
Uzależnienie pensji menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa m.in. od sytuacji i wielkości...
18.04.2016
HR
W I kwartale 2016 r. Polska odnotowała największą w Europie 25-proc. rotację na rynku pracy -...
18.04.2016
HR
Związkowcy z Kompanii Węglowej przedstawili w poniedziałek pracownikom projekt porozumienia,...
18.04.2016
Dla pokolenia, które wchodzi na rynek pracy, wartości wyznawane przez firmę mają duże znacznie przy...
18.04.2016
Związkowcy z Kompanii Węglowej (KW) przedstawili w poniedziałek górnikom projekt porozumienia,...
18.04.2016
Eksperci do spraw zdrowia na całym świecie alarmują, że nawyk siedzenia w pracy może być tak samo...
Małgorzata Kiedyk
18.04.2016
W I kwartale 2016 r. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 344 tys. osób, z tym 306,1 tys....
Marta Schodzińska
18.04.2016
Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w...
Piotr Kostrzewa
18.04.2016
Pacjentom z chorobami przewlekłymi, takimi jak nowotwory czy choroby reumatyczne, aktywność...
18.04.2016
Od 22 lutego 2016 r. obowiązują zmiany w zawieraniu umów na czas określony. Pracodawcy co do zasady...
Marta Schodzińska
18.04.2016
W 2015 roku było o 11,2 proc. mniej bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni niż w 2014 r.; spadek...
18.04.2016
HR
Projekt porozumienia poprzedzającego przekazanie kopalń Kompanii Węglowej do nowej firmy, Polskiej...
17.04.2016
Mimo możliwych oszczędności pozapłacowych nie ma możliwości spięcia w ciągu najbliższego 1,5 roku...
16.04.2016
W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,...
Inny
16.04.2016
BHP
Rozporządzeniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 503) Minister Zdrowia dokonał nowelizacji...
Jarosław Zasada
15.04.2016
BHP
Propozycja zmian w unijnej dyrektywie o pracownikach delegowanych ma na celu lepszą ochronę ich...
15.04.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski