Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie, czy po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego możliwa jest...
04.01.2016
BHP
Według badań Polska znajduje się dopiero na 30. miejscu pośród 34 państw członkowskich OECD pod...
04.01.2016
W sytuacji, gdy strony związane już umową o pracę zawierają między sobą dodatkową umowę o pracę,...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
04.01.2016
2 stycznia 2016 r. weszływżycie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop...
Marta Schodzińska
04.01.2016
16 marca 2016 r. w Warszawie to dzień innowacyjnego, kreatywnego, angażującego e-learningu....
04.01.2016
HR
16 marca 2016 r. w Warszawie to wyjątkowy dzień dla zainteresowanych innowacyjnym, kreatywnym, a...
04.01.2016
HR
Ma ona być ustalona na kwotę 12 zł. Zdaniem rządu,częścią planu stworzenia nowych miejsc pracy musi...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
04.01.2016
Dzięki wzrostowi płac i programowi Rodzina 500+ polski PKB w 2016 r. będzie rósł coraz szybciej. W...
04.01.2016
HR
2016 jest rokiem wyjątkowym, albowiem liczba godzin, które powinien przepracować etatowy pracownik,...
04.01.2016
W 2016 roku do ustalenia odpisu na ZFŚS będzie trzeba przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w...
Izabela Baranowska
04.01.2016
Od nowego roku wnioski o zasiłki można składać za pośrednictwem internetu. W zamyśle autorów tego...
04.01.2016
Ubezpieczenia społeczne
W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla Reutera szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział, że...
04.01.2016
W tym miesiącu tematem przewodnim numeru są wyzwania związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem...
Ewa Saj
03.01.2016
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi wzrosło...
03.01.2016
Ubezpieczenia społeczne
Od 2016 r. lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca...
03.01.2016
Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat; z 2 dni...
02.01.2016
Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów szkół w Polsce jest niższa niż średnia dla Unii...
01.01.2016
Od nowego roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ozusowanie umów zleceń. Składka...
01.01.2016