Z tygodnia na tydzień przybywa w Szwecji firm skracających czas pracy z 8 do 6 godzin. Zabieg ten...
08.01.2016
Kraków już dogonił, a Wrocław goni Warszawę pod względem wynagrodzenia w branży IT, co oznacza, że...
08.01.2016
Celem ustawy jest uporządkowanie systemu, w którym funkcjonują obok siebie kwalifikacje nadawane...
08.01.2016
Ułatwienie procedur związanych z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą i...
08.01.2016
W poprzednim roku szeroko dyskutowano na temat rozwoju zarówno przywództwa liderów, jak i...
08.01.2016
W ubiegłym roku trzy największe śląskie spółki węglowe zmniejszyły zatrudnienie w drodze...
08.01.2016
HR
Ośmioprocentowy wzrost wynagrodzeń i 30 etatów więcej zaplanowała w swoim budżecie na 2016 r....
PAP
07.01.2016
BHP
Pomimo generowania dodatkowych kosztów organizacje coraz częściej doceniają znaczenie Assessment...
07.01.2016
HR
NSZZS pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy, przywracający wiek emerytalny sprzed...
07.01.2016
Ubezpieczenia społeczne
W dniu 7 stycznia 2015 r. Prezydent Adndrzej Duda podpisał ustawię o służbie cywilnej, na mocy...
07.01.2016
Ośmioprocentowy wzrost wynagrodzeń i 30 etatów więcej zaplanowała w swoim budżecie na 2016 r....
07.01.2016
Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,5...
07.01.2016
HR
Premier Wielkiej Brytanii David Cameron powtórzył w czwartek w rozmowie z Bildem, że jego rząd chce...
07.01.2016
Poza wzmocnieniem Państwowej Inspekcji Pracy rząd już niedługo chce powołać komisję kodyfikacyjną,...
07.01.2016
Stawka składki wypadkowej pracodawcy przejętego w trybie art. 23(1) KP nie przechodzi na nowego...
Agnieszka Rosa
07.01.2016
Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), blisko połowa pracujących czuje się źle w...
Edward Kołodziejczyk
06.01.2016
BHP
Nowy wzór umowy o pracę, który zacznie obowiązywać od wejścia w życie zmian w umowach terminowych...
Marta Schodzińska
06.01.2016
Dofinansowanie pobytu dzieci osób uprawnionych w żłobku (klubie dziecięcym) korzysta ze zwolnienia...
Paweł Ziółkowski
06.01.2016
W polskiej służbie zdrowia niema odpowiedniej liczby lekarzy ipielęgniarek. Na tysiąc mieszkańców...
06.01.2016
60 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin, głównie piasku, żwiru i kruszyw, zakończyło się w...
PAP
05.01.2016
BHP
Na ponad 57 mln zł zaplanowano wydatki w budżecie Wyższego Urzędu Górniczego na 2016 r. We wtorek...
PAP
05.01.2016
BHP