1. Wszystko jako usługa

Outsourcing zmierza w kierunku modelu XaaS, czyli „wszystko jako usługa”. Skrót ten odnosi się do coraz większej możliwości sprzedaży produktów w formie usług. Odbywa się to poprzez dostarczanie odbiorcy odpowiedniego oprogramowania, platformy czy infrastruktury za pośrednictwem Internetu. Jak podkreśla Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio, rozwiązania chmurowe będą miały coraz większe znaczenie i branża outsourcingu będzie odchodzić od jakichkolwiek ograniczeń w tym obszarze.

2. Rozszerzona informatyzacja i digitalizacja

Według ekspertów każda z branż musi patrzeć na swój przyszły rozwój przez pryzmat informatyki i informatyzacji. Bankowość, ubezpieczenia, ale także motoryzacja, rolnictwo, lotnictwo, zarządzanie budynkami i wszelkie inne dziedziny gospodarki muszą poddawać się procesowi digitalizacji i usprawnień informatycznych. Mówiąc o innowacji nie mamy na myśli już tylko branży IT - mówimy o ludziach i metodologii zarządzania w każdym sektorze – podkreśla prezes Fundacji Pro Progressio.

3. Pokolenie Z na rynku pracy

Wkroczenie do firm generacji Y sprawiło, że pracodawcy zmuszeni zostali do coraz większego dostosowywania się do oczekiwań osób, które zatrudniają. Eksperci alarmują, że wraz z wejściem na rynek pracy generacji Z proces ten może pójść o krok dalej i będziemy wówczas świadkami pokolenia pracowników, którzy nie będą w stanie zadbać o siebie samodzielnie. Szansą, aby temu zapobiec jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. Obecne jeszcze na rynku pracy pokolenie Baby Boomers i pokolenie X ma możliwość ukształtowania w jakiś sposób generacji Z. Jednak, o ile rynek już powszechnie dostosował się do pracy z pokoleniem Y, praca z pokoleniem Z to dopiero przewidywania i szacunki – mówi Wiktor Doktór.

Polecamy: NIK zwraca uwagę na nieprawidłowości w outsourcingu

4. Biur(k)a przyszłości

Coraz więcej pracowników firm outsourcingowych, jak również freelancerów świadczących usługi w ramach contractingu oczekuje jak największej elastyczności w obszarze miejsca, w którym wykonują pracę. Taka sytuacja wpływa na kształt, rozmiar, ale także i funkcjonalność biur. Rosnącym trendem są przestrzenie, w których pracownicy nie mają przypisanego jednego miejsca pracy, ale wybierają sobie dogodne biurko, pokój, salę, w której chcą i będą pracować. Wzrasta popularność biur co-workingowych oraz pracy z domu. Firmy outsourcingowe coraz częściej dają możliwość pracy w stylu „home office”, co stwarza szanse zatrudniania osób niepełnosprawnych czy zamieszkujących odległe miejscowości. Coraz mocniej widać także informatyzację przestrzeni biurowych, które stają się inteligentnymi pomieszczeniami. Rezerwacja sal, zarządzanie oświetleniem, czy nawet automatyczne odsuwanie krzeseł od stołu konferencyjnego, aby ułatwić zajęcie przy nim miejsca, to funkcje, które już powszechnie są stosowane.

5. Umiędzynarodowienie

W zarządzaniu firmami outsourcingowymi dostrzega się stale coraz większe umiędzynarodowienie. W zarządach zasiadają osoby reprezentujące wiele krajów i coraz rzadziej zdarza się, aby cała kadra zarządzająca pochodziła z jednego kraju. Na sile zyskuje networking i ponadnarodowe łączenie biznesowe dostawców usług z ich odbiorcami oraz firmami doradczymi z otoczenia sektora outsourcingu.

6. Jeśli nie „outsourcing”, to co?

Konferencja IAOP w Amsterdamie była już kolejnym wydarzeniem branżowym, podczas którego zaznaczono, że świat oczekuje odchodzenia od słowa „outsourcing” i zastępowania go innymi, w tym np. sourcing, zarządzanie, nowoczesne usługi dla biznesu itd. Jednakże, to właśnie słowo „outsourcing” jest terminem najpojemniejszym i najlepiej oddaje działalność wielu przedsiębiorstw. Nic nie wskazuje na to, aby można było szybko rezygnować z jego stosowania.

7. Mniej regulacji

Europejski rynek cechuje duża ilość regulacji, które mogą negatywnie na dynamikę rozwoju usług outsourcingowych. Najlepiej uporządkowane przepisy funkcjonują w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W momencie realizacji BREXITu, konieczne będzie jednak wprowadzenie nowych regulacji, co dotyczyć będzie również branży outsourcingu. W najbliższych latach z pewnością będzie dążyć się do znacznego uproszczenia przepisów i lepszego uregulowania współpracy z sektorem publicznym w niektórych krajach europejskich.

Źródło: Fundacja Pro Progressio