W 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła 127.560 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4252 zł - zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Czytaj: Rząd: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. - 2 tys. zł

Natomiast 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 4252 zł) stanowi kwota 2713 zł będąca w 2017 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.