Wszystkie spółki notowane w trzech największych indeksach giełdowych deklarują stosowanie znowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte, deklaracje te niejednokrotnie mają niewiele wspólnego z praktyką. Problem dotyczy ujawniania informacji na temat stosowanej przez firmy polityki różnorodności oraz polityki wynagradzania. Spółki też niechętnie publikują długoterminowe prognozy finansowe oraz uwzględniają w wewnętrznych regulacjach zasady postępowania w sytuacji powstania konfliktu interesów.

Spółki notowane w indeksach WIG20, mWIG40 i sWIG80 wywiązują się z obowiązku przyjęcia znowelizowanych praktyk Giełdy Papierów Wartościowych i poinformowania o tym fakcie na swojej stronie internetowej. Większość respektuje przy tym zasadę „comply or explain” i w wypadku niestosowania wybranych rekomendacji lub zasad wyjaśnia przyczyny, dla których ich nie wdrożyła. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte w oparciu o informacje udostępniane na stronach korporacyjnych 235 spółek publicznych.

Więcej: www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/spolki-do-dobrych-praktyk-gpw-podchodza-z-dystansem.html

Źródło: deloitte.com/pl, stan z dnia 23 listopada 2016 r.