W Ministerstwie Energii w Warszawie 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie szefa resortu Krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski, główny inspektor pracy Roman Giedrojć, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik, nadinspektor pracy w OIP w Katowicach Jacek Czech, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

Omawiano obecną sytuację w sektorze paliwowo-energetycznym oraz podsumowano dotychczasowe spotkania na szczeblu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Przedstawiciele związków zawodowych wskazali na wiele problemów, które w trybie pilnym powinny być rozwiązane w celu poprawy funkcjonowania sektora i ochrony miejsc pracy. Ministrowi energii zostały przekazane do dalszych prac legislacyjnych propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2016 r.