W dniu 14 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1834).

Opublikowany 14 listopada jednolity tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273 i 2183),

2) ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893),

3) ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),

4) ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 października 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Ewa Saj