05.01.2011
Ubezpieczenia społeczne
Czy pracownik może jednocześnie wykonywać pracę w narażeniu na promieniowanie jonizujące i leki...
Maciej Ambroziewicz
04.01.2011
BHP
Znany jest już limit wynagrodzenia, po przekroczeniu ktrego nie trzeba będzie w 2011 r. odprowadzać...
Agnieszka Rosa
03.01.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Z początkiem nowego roku szkolnego przepis 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z...
03.01.2011
BHP
Do ciężkiego wypadku przy pracy doszło w jednym z zakładów przemysłu mięsnego.
Inny
30.12.2010
BHP
Do groźnego wypadku przy pracy doszło w jednym z warsztatów mechanicznych podczas walcowania...
Inny
30.12.2010
BHP
Dorota Dzienisiuk
30.12.2010
Z komunikacją w projekcie jest jak z olejem w silniku niedobr grozi zatarciem elementw, a nadmiar...
Łukasz Malczewski
30.12.2010
HR
Co powinien zrobić pracodawca, który nie posiada polskojęzycznej wersji dokumentów maszyny (DTR,...
Maciej Ambroziewicz
30.12.2010
BHP
Edukacyjne ścieżki HR-owca często przypominają mityczny labirynt. Personalni nieustannie lawirują...
Małgorzata Lusar
29.12.2010
HR
Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania...
Łukasz Wawszczak
29.12.2010
BHP
W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy...
Kazimierz Kościukiewicz
29.12.2010
BHP
Czy wypadek ucznia szkoły ponadgimnazjalnej skierowanego na 30-dniową praktykę jest wypadkiem w...
Kamil Szymański
29.12.2010
BHP
Powszechnie wiadomo, że wiele czynników obecnych w środowisku pracy może wywierać niekorzystne...
29.12.2010
BHP
Czy pracownik obsługujący akumulatorowy wózek widłowy kierowany dyszlem o maksymalnym uniosie wideł...
Roman Majer
28.12.2010
BHP
Od dnia 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy związany z pobytem w szpitalu będzie...
27.12.2010
BHP
Prawie 10 mld zł mogły zarobić przedsiębiorstwa, które zamiast w ryzykowne opcje zainwestowałyby...
Roman Warkocz
27.12.2010
HR
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca ponad miesiąc opóźnia...
23.12.2010
Zbliża się Boże Narodzenie, warto więc przypomnieć kto, mimo generalnego zakazu pracy w święta...
Agnieszka Rosa
22.12.2010
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski