Fiaskiem zakończyła się w ubiegłym tygodniu runda ostatniej szansy w negocjacjach między krajami...
Aneta Mościcka
04.05.2009
HR
Minister Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz....
Edward Kołodziejczyk
29.04.2009
BHP
Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić...
Edward Kołodziejczyk
29.04.2009
BHP
W komentarzu tym, omwione zostały prawa i obowiązki emerytw i rencistw oraz ich pracodawcw i...
Radosław Kowalski
22.04.2009
Ubezpieczenia społeczne HR
Kiedy i na jakiej podstawie można stwierdzić, że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne działanie...
Edward Kołodziejczyk
22.04.2009
BHP
Komisja Europejska pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za ustawowe...
Aneta Mościcka
17.04.2009
Ubezpieczenia społeczne HR
Pomimo obowiązującej niemal we wszystkich dużych firmach polityki bezpieczeństwa danych, 61 proc....
Aneta Mościcka
16.04.2009
HR
Jeśli szwedzka firma wykonuje montaż budowlany w Polsce i zatrudnia szwedzkich pracownikw to czy...
Paweł Ziółkowski
15.04.2009
BHP
15.04.2009
Ubezpieczenia społeczne HR
Krótka charakterystyka obowiązującej pracodawcę konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru...
Tadeusz Zieliński
15.04.2009
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
15.04.2009
Osoby zmieniające miejsce zamieszkania w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub dojeżdżające do...
Aneta Mościcka
14.04.2009
HR
OPZZ uważa, że każdy powinien mieć możliwość zabrania składek z OFE i przejścia do ZUS. Krytycznie...
Aneta Mościcka
09.04.2009
Ubezpieczenia społeczne
08.04.2009
Ubezpieczenia społeczne